JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานโรงงานชำแหละชิ้นส่วนไก่สด
- ควบคุมดูแล กระบวนการผลิตชิ้นส่วนไก่สด - ควบคุม-ดูแลพนักงานรายวัน ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
16 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ