JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า
- ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, เครื่องจักรในไลน์การผลิต อื่นๆ - รับผิดชอบงานประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า, ตู้คอนโทรลไฟฟ้าคอนโทรล และวงจรไฟฟ้าได้

บริษัท ฮัวยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000-35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิต
1.สามารถเข้ากะได้,งานฝ่ายผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮัวยี จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ค่าแรงวันละ 330บาท+เบี้ยเลี้ยง 50บาท/วัน + เบี้ยขยัน 2,000บาท/เดือนและค่ากะ(30-50)
15 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายการตลาด
1.รวบรวมข้อมูลทางสถิติวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์การตลาดและประมาณการขาย 2.ติดตามข้อมูลสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งเพื่อใช้วิเคราะห์ปรับปรุงแผนงาน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮัวยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
4 . บัญชีต้นทุน และ บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
สำหรับบัญชีต้นทุน-หน้าที่ความรับผิดชอบคำนวณต้นทุนการผลิตแยกเป็นรายเดือน,Updateข้อมูลให้ทันต่อสถานะการณ์

บริษัท ฮัวยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000-35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ