JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Merchandise Supervisor/ หัวหน้า PC
วันทำงาน : จันทร์ - เสาร์ - ควบคุมดูแลพนักงาน PC ประจำห้างแต่ละห้าง ตรวจสอบการทำงาน การขาดลามาสายและชี้แนะแนวทางในการทำงาน - ดูแลตรวจเช็คพื้นที่การวางสินค้าและคุณภาพสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่ได้รับ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป
22 ส.ค. 62
2 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาราชบุรี
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก - ตรวจนับส...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
3 . นักวิเคราะห์ระบบบริการลูกค้า รับสมัครด่วน !
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการขาย รวมไปถึงการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผนโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการในช่วงเวลาที่ได้กำหนด รวมถึง...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและความเสี่ยง เพื่อกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน และวงเงินสินเชื่อค่าสินค้าและภาชนะ ดำเนินการตรวจสอบเรีบกเก็บหนี้ค่าสินค้า ของลูกค้าที่สาขาเป็นผู้ดำเนินการเก็บค่าสินค้า วิเคราะห์ข้อมูล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
22 ส.ค. 62
5 . Direct Consumer Business Developer
-เพิ่มช่องทางโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ -หาพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องกดสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ให้มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงของผลกำไร ยอดขาย จำนวนตู้และลักษณ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
6 . Direct Consumer Business Development Leader
-ดูแลและบริหารทีมงาน เพื่อให้เพิ่มช่องทางโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ -หาพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องกดสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ให้มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงของผล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
7 . MIT MEMBER (พนักงานพัฒนาร้านค้า )
รับผิดชอบงานส่งเสริมการขายในด้านการพัฒนาร้านค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขาย และจัดการสินค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายในร้านค้าเพื่อกระตุ้นการบริโภคเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานกิจกรรมพิเศษเพ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000 บาท
22 ส.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน สาขาหัวหมาก
- รับผิดชอบงานดูแล ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา หรืองานที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพย์สินของบริษ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
9 . ผู้จัดการคลังสินค้า พื้นที่กรุงเทพ โซนภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ด่วนมากรับสมัครด่วน !
วางแผน บริหาร ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับ การรับ-จ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงควบคุมดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บ และตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การตรวจนับสินค้า การจัดสต๊อกสินค้า ให้ถูกต้อง และเป็นไ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
10 . Area Sale Manager Trainee-ผู้จัดการฝ่ายขายฝึกหัด สาขาอุบลราชธานี อุดรธานี
พื้นที่สาขา: อุบลราชธานี อุดรธานี บริหาร ควบคุม ดูแล และวางแผน รวมถึงติดตามผล ให้ทีมงาน Sales Executive เข้าเยี่ยมลูกค้า พัฒนาร้านค้า และสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย สื่อสารโครงการ-กิจกรรมการตล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
11 . พนักงานพัฒนาร้านค้า ขอนแก่น/อุดร/หนองคายรับสมัครด่วน !
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 0ึ7:00 - 17:00 น. รายละเอียดการทำงาน - เข้าเยี่ยมร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของตน สร้างความสัมพันธ์ สอบถามปัญหาที่เกิดจากสินค้า หรือเกิดจากพนักงานขาย แล้วน...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + Incentive + ค่าสึกหรอรถมอเตอร์ไซค์
22 ส.ค. 62
12 . พนักงานพัฒนาร้านค้า
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 07:00 - 17:00 น. รายละเอียดการทำงาน - เข้าเยี่ยมร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของตน สร้างความสัมพันธ์ สอบถามปัญหาที่เกิดจากสินค้า หรือเกิดจากพนักงานขาย แล้วนำ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + Incentive + ค่าสึกหรอรถมอเตอร์ไซค์
22 ส.ค. 62
13 . พนักงานพัฒนาร้านค้า/ เทพารักษ์ , พัทยา
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 07:00 - 17:00 น. รายละเอียดการทำงาน - เข้าเยี่ยมร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของตน สร้างความสัมพันธ์ สอบถามปัญหาที่เกิดจากสินค้า หรือเกิดจากพนักงานขาย แล้วนำ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
14 . นักพัฒนาลูกค้าร้านสะดวกซื้อ สาขาปราจีนบุรี ด่วนมาก
รับผิดชอบในการพัฒนาร้านสะดวกซื้อ โดยการเสนอแนะแนวทางการจัดวางสินค้าของร้าน หรือว่าเสนอโปรโมชั่นต่างๆเพื่อช่วยผลักดันยอดขายให้กับร้านค้า รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและผู้จัดการสาขาของร้าน และมอ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
15 . นักพัฒนาลูกค้าร้านสะดวกซื้อ สาขาอุดรธานี ด่วนมาก
รับผิดชอบในการพัฒนาร้านสะดวกซื้อ โดยการเสนอแนะแนวทางการจัดวางสินค้าของร้าน หรือว่าเสนอโปรโมชั่นต่างๆเพื่อช่วยผลักดันยอดขายให้กับร้านค้า รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและผู้จัดการสาขาของร้าน และมอ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
16 . พนักงานสำรวจร้านค้า (กรุงเทพและภาคตะวันออก)
สำรวจข้อมูลและบันทึกผลของร้านค้าที่เป็นลูกค้าของบริษัท ตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
22 ส.ค. 62
17 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาอู่ทอง
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก - ตรวจนับส...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
18 . วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานรังสิต คลอง13 ด่วนมาก
-รับผิดชอบในด้านซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM.) การบำรุงรักษาตามสภาพของโรงงาน -จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารรายงานต่าง ๆ , แปลข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ในฝ่าย ฯ เพื่อใช้อ้างอิงและปฏิบ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
19 . Internal Auditor ประจำสาขาหัวหมากรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ความเสี่ยง วางแผนและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบการควบคุมภายใน ในขั้นตอนต่างๆ ความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ - บริหารการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผน จัดทำและตรวจทานรายงาน สรุปประเด็...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
20 . ช่างยนต์ สาขาฉะเชิงเทรา
- ให้บริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะของบริษัท ตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน,บริการรับ-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้แก่หน่วยงานขาย กระจายสินค้าและคลังสินค้า - ทำการการเบิก-เปลี่ยนอะไหล่ใน...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
21 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (เน้นงานกลึง) ประจำโรงงานปทุมธานี
- รับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตสินค้าให้ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำสำนักงานใหญ่หลักสี่
รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับทีมงาน สำหรับแผนการตรวจสอบ ร่วมกำหนดขอบเขตงาน วางแผน และออกแบบเทคนิคการตรวจสอบ สำหรับการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทำกำหนดไ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ