JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.ทรัพยากรมนุษย์ (สนง.กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
1. งานพัฒนาและฝึกอบรม 1.1 ดำเนินการติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.2 การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 1.3 สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 1.4 จัดเก็บประวัติการฝึกอบรมพนั...

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาทหรือตามประสบการณ์
13 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ