เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Designer - ช่างศิลป์ - ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานสิ่งพิมพ์ inkjet (แก้ไขแบบ พิมพ์งาน เคลือบงาน ตัดงาน และออกไปทำงานนอกสถานที่บางครั้งคราว) รวมถึงงานออกแบบกราฟฟิคสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

Clever Design Limited Partnership
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ