JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ผลิต
ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
- วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และดำเนินการตามแผนที่กำหนด - ซ่อมสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
4 . วิศวกรพัฒนากระบวนการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชี จัดทำรายงานด้านบัญชี

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ