JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ผลิต
ควบคุมคุณภาพ : ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผลิต : ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการแผนกซัพพลายเชน (Supply Chain Manager)
- กำหนดเป้าหมาย แนวทางในการบริหารระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่เหมาะสม - วางแผนการขนส่ง การกระจายสินค้า และบริหารจัดการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วางแผนการบริ...

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
- วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และดำเนินการตามแผนที่กำหนด - ซ่อมสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่สรรหา
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถตามตำแหน่งงาน ตามเวลาที่กำหนด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินและการลงทุน
วิเคราะห์ด้านการเงิน วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ