เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Engineer
- รับผิดชอบในการวางแผนการขายและดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดต่อ พบปะลูกค้า/ เสนอขายสินค้า/ ปิดการขาย - ให้คำปรึกษา ออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า - จัดทำรายงานและวิเคราะห์การขาย

บริษัท ฟลูเทค จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าสึกหรอ+น้ำมัน+Com.+Bonus ไตรมาส/ปี
15 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ