เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนขายเขตต่างจังหวัด (เซลล์)
- ขยายตลาด - บริหารยอดขายในเขตให้เหมาะสมกับเป้าหมายของแผนก

D.L.J. Commercial Co., Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง + incentive
15 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ