เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Development
- ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี และการปฏิบัติการ - ออกแบบและพัฒนา Requirement - Grooming Requirement กับทีมพัฒนา - ตั้งสมมติฐาน จากปัญหาในการออกแบบระบบร่วมกับทีมพัฒนา - จัดท...

THiNKNET Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 61
2 . นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา - Programmer
- สำหรับนิสิตนักศึกษาอยู่ ปี 3 หรือ ปี 4 ระดับปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ ระดับปริญญาโท - คณะวิศวกรรม หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เท่านั้น - ถ้าคุณเคยลองเขียนโปรแกรม Web Application (PHP, CSS, Javas...

THiNKNET Co., Ltd.
19 ม.ค. 61
3 . นักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา GIS&Survey
-สำรวจข้อมูลด้วยระบบรถ BUGEYES -นำเข้าและปรับปรุงฐานข้อมูล GIS ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ -จัดทำแผนที่ Vetor Tile เพื่อแสดงผลบน Mapmagic -หากคุณมีความรู้ความสามารถในงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร...

THiNKNET Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
4 . Creative Content Editor (JobThai.com)
- พัฒนา Content คุณภาพ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่าน Online Channels ทั้งหมด (เช่น Social media, Official website, E-mail) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ - ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนำมาเรี...

THiNKNET Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 61
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ