JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.วิชาชีพ
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 3.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมา...

บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด
16 ส.ค. 62

บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
15 ส.ค. 62
3 . พนักงานช่างซ่อมบำรุง
- ทำงานเป็นช่างประจำฝ่ายผลิต - ทำงานตามที่หัวหน้ามอบหมาย - PMเครื่องจักรประจำเดือน

บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา/ตกลงตามตำแหน่งงานและประสบการณ์
14 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ