JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าบัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบการบันทึกบัญชี เอกสารภายใน -วางระบบบัญชี กระทบยอดบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน -ตรวจสอบการเก็บรายละเอียดประกอบงบการเงิน -ปิดงบการเงินประจำเดือ...

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
2 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด่วน!!!!!
1. ดูแลรักษา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ทำทะเบียนเครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องจักร พร้อมทั้งจัดระบบ Maintenance

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
3 . การตลาด
- วางแผนการตลาด จัดกิจกรรม และโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมยอดขายสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้กับพนักงานขาย และลูกค้า

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
4 . จัดซื้อ,จัดจ้างรับสมัครด่วน !
ดูแลงาน จัดซื้อ จัดจ้าง ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
5 . Sale/Sale Support รับสมัครด่วน !
ติดต่อหาลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้า

บริษัท ธนกูล เวิร์คกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ (มีค่าโทรศัพท์ + ค่าน้ำมันรถ)
16 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ