JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing SUPERAVISOR
1.ควบคุมกำกับดูแลและการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติและระเบียบของบริษัท 2.ตรวจเช็คเอกสารใบเสนอราคา Supplier 3 รับข้อมูล เอกสารจากผู้ผลิตหรือหน่อยงานอื่น และ ติดต่อประสานงา...

Kumi (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ