เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกสต๊อกวัตถุดิบ/เจ้าหน้าที่วัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1.ดูแล/ตรวจสอบการรับเข้า-เบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2.ตรวจเช็คและจัดเรียงสินค้าวัตถุดิบตามระบบFiFo 3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด /fruitcellar
1 อัตรา/1อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ม.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ