JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแล รักษา ลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ และสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - ดูแล ติด...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
2 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.ทำการนัดหมาย จัดตารางการนัดหมาย และ เตือนการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2.บันทึกงานจากผู้บังคับบัญชาโดยนำมาจัดพิมพ์ ร่างจดหมายโต้ตอบหน่วยงานภายในและภายนอก 3.ดูแลรับผิดชอบ จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประช...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า (Inventory Control)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ จ่ายสินค้า และการรับคืนสินค้าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ -รับผิดชอบ ควบคุม ตรวจสอบ งานด้านเอกสารของฝ่ายคลังสินค้า -รับผิดชอบ วางแผน ควบคุม ดูแล การจัดการค...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายรับสมัครด่วน !
-เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯและกระชับสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน -เข้าพบลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมตามเกณฑ์และนโยบายของที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ -บริหารจัดการงานขาย ให้บรรลุ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Co-branding)รับสมัครด่วน !
- การตลาดด้าน Co-branding,Partner - ควบคุมดูแลงานด้านการสื่อสารการตลาด Marketing Communication ของบริษัทเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร - วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ตลาด คู่แข่งขัน เทคโนโลยี แล...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
6 . Messengerรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งเอกสาร - วางบิล รับเช็ค ทำธุรกรรมกับธนาคาร

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
7 . เลขานุการบริษัทรับสมัครด่วน !
-ให้คำแนะนำกับคณะกรรมการในประเด็นกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ -ให้คำแนะนำถึงแนวปฎิบัติกับคณะกรรมการชุดย่อย -ดูแลรักษาข้อมูลตามกฎหมาย เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียของคระกรรม...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ/(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ควบคุมคุณภาพของผู้ขายรายใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ QC (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้า - ควบคุมคุณภาพสินค้า *หยุดวันอาทิตย์ และวันเสาร์ทำงานครึ่งวัน 8.30น.-12.00น.

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 320 บาท/วัน + โอที
19 เม.ย. 62
10 . พนักงานคลังสินค้า (รายวัน)รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าตาม Order/PO - แพ็คสินค้า - จัดเรียงค้า - ติดรถส่งสินค้า

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 320 บาท/วัน
19 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ