เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง
ทำงานในคลังสินค้าเช็กของ

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
5 อัตรา
18 ต.ค. 61
2 . หน.แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร
- ดูแลซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
18 ต.ค. 61
3 . พนักงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
รับผิดชอบปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร / ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
18 ต.ค. 61
4 . พนักงานบริหารต้นทุน
คำนวนต้นทุนในการผลิตสินค้า

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
18 ต.ค. 61
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ