เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร
รับผิดชอบปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร / ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
18 ธ.ค. 61
2 . พนักงานบริหารต้นทุน
คำนวนต้นทุนในการผลิตสินค้า

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 61
3 . หน.แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร
- ดูแลซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
18 ธ.ค. 61
4 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ดูแลกระบวนการผลิตในโรงงาน

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ธ.ค. 61
5 . พนักงาน DC และฝึกอบรม
ควบคุมเอกสารและฝึกอบรม

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1อัตรา
18 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ