JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลรับผิดชอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร 2.จัดทำแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง (ตามแผนการบำรุง) 4.จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักร 5.งานอื่นที่ได้รับมอง...

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลทั้งกระบวนการผลิต 2.ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายผลิตทั้งหมด 3.สามรถแก้ไขปัญหาเแพาะหน้าได้เป็นอย่างดีในการทำงาน 4.สรุปรายงานส่งให้ผู้จัดการเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงนต่อไป 5.บริหารจัดการเรื่องกำ...

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1อัตรา
24 มิ.ย. 62
3 . Saleรับสมัครด่วน !
1.มีหน้าที่อัพเดทข้อมูลสินค้าในเว็บไซด์ 2.จัดโปรโมชั่นสินค้า

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . พนักงานบริหารต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.เก็บข้อมูลการทำงานของฝ่ายผลิต (ช่วงเช้าเข้าไปเก็บข้อมูลในฝ่ายผลิต) 2.แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์คิดคำนวณต้นทุนการผลิต 3.สรุปรายงานส่งให้หัวหน้าเพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการทำงานต่อไป 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบ...

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
5 . พนักงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ