เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนขาย ต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
1. พบลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. เก็บเช็คลูกค้า 3. รับออร์เดอร์ลูกค้า 4. เสนอขายสินค้า 5. รับคืนสินค...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
18 ธ.ค. 61
2 . แคชเชียร์รับสมัครด่วน !
- เช็คบิล ทำรายการผ่านเครื่องคิดเงิน - ดูแลเงินทอน และสรุปยอดขาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยเคาน์เตอร์เก็บเงิน

K.C.L. Trading Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
18 ธ.ค. 61
3 . ผู้จัดการร้านกาแฟรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานภายในร้านทั้งระบบ - ดูแลยอดขาย และบริหารค่าใช้จ่าย - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรายงานและร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด - ดูแลกฎระเบียบของพนักงานภายใ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
4 . พนักงานชงกาแฟ(บาริสต้า)รับสมัครด่วน !
- แนะนำรายการ และตอบข้อซักถามแก่ลูกค้า - จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆของเครื่องดื่ม - ผสมเครื่องดื่มตามสั่งอย่างเหมาะสมและถูกวิธี - ทำความสะอาด จัดเตรียม และจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนดูแล...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
18 ธ.ค. 61
5 . Executive Secretaryรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารเบื้องต้นก่อนนำเสนอ 3.ติดตามงานและรายงานปัญหาต่างๆ 4.สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้เบื้องต้น 5.ติดตามผู้บริหาร จดบันทึกการ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานคลังสินค้าและจัดส่ง - บริหารพื้นที่จัดเก็บให้อยู่ในจุดสมดุลระหว่างการควบคุมต้นทุนและปริมาณการใช้ - บริหารต้นทุนการขนส่งให้อยู่ในแผน (ต้นทุนแรงงาน,ต้นทุนขนส่ง)

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
7 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1.รู้และอธิบายระบบงานซ่อมบำรุงได้ 2.สามารถซ่อมและPM เครื่องจักรได้ 3.ดำเนินการPM ตามแผน 4.บันทึกผลการทำ PM 5.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ผลิตได้ตามเป้าหมาย 6.ถ่ายทอดงานซ่อมและPM ระหว่างกะ

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
8 . ช่างวิศวกรรมโครงการรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อตอบสนองการใช้งาน - พัฒนา (ซ่อม สร้าง) เครื่องมือ ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในบริษัท - บริหารความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี/บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีต้นทุน 2.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต 3.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 4.จัดทำรายการสินค้าคงเหลือทุกเดือน 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก- ภ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
10 . Deputy Operation Director/Operation Director (SCM)รับสมัครด่วน !
Management of SCM,WH, DL,PL departments to meet the company standards and goals • Set policy and targets for all operational departments • Set strategies and action plans to achieve the targets comp...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ออกต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแผนการตลาด 2.วางแผนกลยุทธ์และหากลุ่มเป้าหมาย 3.ทำการตลาดให้บริษัท และโฆษณา โบรชัวร์ ออกโปรโมชั่น 4.ดูแลงานในส่วนการตลาด ออนไลน์ เช่น ผ่าน Socia...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
12 . หัวหน้าฝ่ายผลิต(เครื่องพิมพ์)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ดูแลสต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตและทำการขอซื้อเมื่อจำเป็น 3.ตรวจสอบเอกสารการบันทึกข้อมูลของฝ่ายผลิต 4.ดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตและแก้ไขเบื้อง...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
18 ธ.ค. 61
13 . พนักงานขับรถหกล้อ รับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ละร้าน 2.รับเงินสดหรือเช็ค จากลูกค้า 3.ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ 4.จัดส่งและเก็บสินค้าที่ร้านลูกค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบ FIFO 5.ดูแลรักษาความสะอาดของรถขนส่...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
14 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานซ่อมบำรุงและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำปี ทั้งหมดภายในบริษัท ทั้งทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ 2.ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพของงานและระยะเวลาที่ใช้ดำเนิน...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ธ.ค. 61
15 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และ ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานและสำนักงาน 2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 9,500 ขึ้นไป
18 ธ.ค. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ