JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดส่งรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้าก่อนการโหลด (จำนวน,ชนิด,สภาพสินค้า) - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการส่งสินค้า (CPA,ใบรับคืน,Invoice) - ประสานงานเบิกค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (เบิกค่าน้ำมัน ,เบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก) - ตรวจ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่รับเข้าวัตถุดิบ 2.ดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 4.ดูแลรับผิดชอบเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายผลิต 5...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแผนการตลาด - ดูแลงานในส่วนการตลาด ผ่านSocial Media และ PR, Marketing Communication and Event

K.C.L. Trading Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (โรงพิมพ์)รับสมัครด่วน !
1. การบริหารจัดการงานผลิต 2. ผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย(Capability , แผนส่งมอบ,คุณภาพ) 3. ควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าให้ต้นทุนต่ำ (ของเสียน้อย,ค่าแรง,บรรจุภัณฑ์,ค่าไฟ,ค่าน้ำ) 4. ควบคุมสุขลักษณะการผล...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายจัดส่งรับสมัครด่วน !
- การบริหารจัดการงานจัดส่ง - ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (จำนวน,สถานที่,คุณภาพ,เวลา,บริการ) - บริหารต้นทุนการขนส่ง

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลหอพัก และพนักงานหอพักให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎระเบียบของบริษัท 2.เบิกจ่ายชุดฟอร์ม,จัดทำสต๊อก,สั่งซื้อ 3.ควบคุมดูแล พ่อบ้าน , แม่บ้าน , รปภ , โรงอาหาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . พนักงานชงกาแฟ(บาริสต้า)รับสมัครด่วน !
- แนะนำรายการ และตอบข้อซักถามแก่ลูกค้า - จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆของเครื่องดื่ม - ผสมเครื่องดื่มตามสั่งอย่างเหมาะสมและถูกวิธี - ทำความสะอาด จัดเตรียม และจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนดูแล...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
8 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ให้บริการขับรถรับ-ส่งพนักงาน,ลูกค้ารวมถึงติดต่อหน่วยงานภายนอก - ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- การบริหารจัดการงานผลิต - ผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย(Capability , แผนส่งมอบ,คุณภาพ) - ควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าให้ต้นทุนต่ำ - ควบคุมสุขลักษณะการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - การพัฒนาประสิทธิภาพก...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมโครงการรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมเดินงานตลอดเวลา - ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อตอบสนองการใช้งาน - พัฒนา (ซ่อม สร้าง) เครื่องมือ ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในบริษัท - บริหารและควบคุมต้...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล การทำงานด้านการเงินและลูกหนี้ 2.เปิดบิลขาย / INVOICE และบันทึกเลขที่บิลขนส่ง 3.ติดตามการชำระเงินของลูกค้าและตัดชำระหนี้ 4.จัดทำใบวางบิลและออกเอกสารใบลดหนี้ 5.รายงานประมาณการรายรับ 6...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
12 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รับโอนสินค้าจากฝ่ายผลิต 2. จัดเรียงสินค้าตามใบเบิกสินค้า 3. จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
13 . พนักงานจัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ลำเลียงของขึ้นรถและร้านค้า 2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. เปิดบิลขาย 2. ติดตามการชำระเงินของลูกค้าและตัดชำระหนี้ 3. จัดทำใบวางบิล 4. จัดทำใบลดหนี้ 5. บันทึกยอดขายของผู้แทนขาย 6. ตรวจนับเงินสดและเช็คจากพนักงานขับรถ 7. ติดตามการส่งเช็คและโอนเงินจากผู้...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. รับorderจากลูกค้าและรับโทรศัพท์เซลล์ 2. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อรับคำสั่งซื้อ 3. คีย์ใบสั่งขายหลังจากรับออเดอร์จากลูกค้าและเซลล์ 4. ตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าและบันทึกในใบสั่งขาย 5. ประสานงานกับฝ่...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ