JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Deputy Operation Director/Operation Director (SCM)รับสมัครด่วน !
Management of SCM,WH, DL,PL departments to meet the company standards and goals • Set policy and targets for all operational departments • Set strategies and action plans to achieve the targets comp...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการทดสอบคุณสมบัติต่างๆของสินค้าที่พัฒนาใหม่ ให้ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดและตามความต้องการของลูกค้า 2.ศึกษาหาข้อมูลของสินค้าของคู่แข่งและพิจารณาถึงคุณสมบัติในแง่ต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพัฒนาส...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.สรรหาบุคลากรที่ให้ได้ตาม Spec และทันตามกำหนดเวลา 2.พัฒนาให้พนักงานใหม่สามารถทำงานได้ 3.พัฒนาความผูกพันและสร้างความสุขในการทำงานให้พนักงาน 4.รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนานๆ 5.บริหารแรงงานสัมพันธ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
4 . แคชเชียร์รับสมัครด่วน !
- เช็คบิล ทำรายการผ่านเครื่องคิดเงิน - ดูแลเงินทอน และสรุปยอดขาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยเคาน์เตอร์เก็บเงิน

K.C.L. Trading Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
21 ก.พ. 62
5 . ผู้จัดการร้านกาแฟรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานภายในร้านทั้งระบบ - ดูแลยอดขาย และบริหารค่าใช้จ่าย - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรายงานและร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด - ดูแลกฎระเบียบของพนักงานภายใ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
6 . พนักงานชงกาแฟ(บาริสต้า)รับสมัครด่วน !
- แนะนำรายการ และตอบข้อซักถามแก่ลูกค้า - จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆของเครื่องดื่ม - ผสมเครื่องดื่มตามสั่งอย่างเหมาะสมและถูกวิธี - ทำความสะอาด จัดเตรียม และจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนดูแล...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
21 ก.พ. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานคลังสินค้าและจัดส่ง - บริหารพื้นที่จัดเก็บให้อยู่ในจุดสมดุลระหว่างการควบคุมต้นทุนและปริมาณการใช้ - บริหารต้นทุนการขนส่งให้อยู่ในแผน (ต้นทุนแรงงาน,ต้นทุนขนส่ง)

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1.รู้และอธิบายระบบงานซ่อมบำรุงได้ 2.สามารถซ่อมและPM เครื่องจักรได้ 3.ดำเนินการPM ตามแผน 4.บันทึกผลการทำ PM 5.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ผลิตได้ตามเป้าหมาย 6.ถ่ายทอดงานซ่อมและPM ระหว่างกะ

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอแผนการตลาด 2.วางแผนกลยุทธ์และหากลุ่มเป้าหมาย 3.ทำการตลาดให้บริษัท และโฆษณา โบรชัวร์ ออกโปรโมชั่น 4.ดูแลงานในส่วนการตลาด ออนไลน์ เช่น ผ่าน Socia...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
10 . หัวหน้าฝ่ายผลิต(เครื่องพิมพ์)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ดูแลสต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตและทำการขอซื้อเมื่อจำเป็น 3.ตรวจสอบเอกสารการบันทึกข้อมูลของฝ่ายผลิต 4.ดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตและแก้ไขเบื้อง...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
21 ก.พ. 62
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่รับเข้าวัตถุดิบ 2.ดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 4.ดูแลรับผิดชอบเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานฝ่ายผลิต 5...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ก.พ. 62
12 . ผู้แทนขาย ต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
1. พบลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. เก็บเช็คลูกค้า 3. รับออร์เดอร์ลูกค้า 4. เสนอขายสินค้า 5. รับคืนสินค...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
21 ก.พ. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. เปิดบิลขาย 2. ติดตามการชำระเงินของลูกค้าและตัดชำระหนี้ 3. จัดทำใบวางบิล 4. จัดทำใบลดหนี้ 5. บันทึกยอดขายของผู้แทนขาย 6. ตรวจนับเงินสดและเช็คจากพนักงานขับรถ 7. ติดตามการส่งเช็คและโอนเงินจากผู้...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. รับorderจากลูกค้าและรับโทรศัพท์เซลล์ 2. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อรับคำสั่งซื้อ 3. คีย์ใบสั่งขายหลังจากรับออเดอร์จากลูกค้าและเซลล์ 4. ตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าและบันทึกในใบสั่งขาย 5. ประสานงานกับฝ่...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
21 ก.พ. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.จัดซื้อสินค้าให้กับฝ่ายต่างๆได้ทันตามกำหนด 2.บริหารต้นทุนให้กับบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ 3.ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ 4.สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 5.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ก.พ. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ