JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าเทคนิค (สวทช.INC-2 รังสิต) ด่วน!รับสมัครด่วน !
- วางแผนดูแลรักษาระบบอาคารสำนักงาน - วางแผนดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ - วางแผนดูแลรักษาระบบไฟฟ้า-ประปาภายในอาคารสำนักงาน - วางแผนดูแลรักษาสัญญาณ Fire Alarm - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ.รับสมัครด่วน !
- ดูแลหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - สรรหา รปภ. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - พบผู้ว่าจ้าง - ทำ Report - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
เงินเดือน 10,000 - 25,000
16 ก.ย. 62
3 . หัวหน้างานวิศวกรรมอาคาร (สวทช.INC-2 รังสิต)รับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการ ควบคุมและจัดทำรายงานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร -บริหารจัดการและจัดทำหรือทบทวนรายงานการจัดการพลังงานตามที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
4 . ช่างเทคนิค (ม.ราชมงคลพระนคร:ราชดำเนิน)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและเครื่องปรับอากาศ

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
เงินเดือน 13,000 บาท
16 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานอาคาร (สวทช.INC2:รังสิต)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานธุรการ งานจัดระบบเอกสารการบริหารจัดการระบบซ่อมบำรุง 2.ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลกับลูกค้า และบุคลากรภายในองค์กรเพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 3.ดูแลประสานงานการจัดการประชุม 4.ปฏิบัติ...

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
16 ก.ย. 62
6 . ช่างเทคนิค - ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (ประจำหน่วยงาน MTEC )รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาระบบอาคารสำนักงาน - ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ - ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า-ประปาภายในอาคารสำนักงาน - ดูแลรักษาสัญญาณ Fire Alarm - งานตามที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้างาน

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
16 ก.ย. 62
7 . ช่างเทคนิค (ปทุมวัน)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการเปิด-ปิด งานระบบต่างๆของอาคาร ตามเวลาที่กำหนด - PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่างๆ ตามที่กำหนด - ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่เช่า - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซ่มเครื่...

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000 บาท
16 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขายห้องพัก (แฮปปี้แลนด์ แมนชั่น)รับสมัครด่วน !
- ขายห้องพักรายวัน ตามเป้าขายที่่ได้รับ - สรรหากล่มลูกค้าใหม่ - สรรหากลุ่ม Agency รายใหม่ - จัดทำรายงานการขายประจำเดือน - ศึกษาข้อมูลคู่แข่งในย่านใกล้เคียง พร้อมรายงานประกอบ

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
เงินเดือน 10,000 - 25,000
16 ก.ย. 62
9 . หัวหน้าช่างเทคนิค (Donki Mall ทองหล่อ)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการเปิด-ปิด งานระบบต่างๆของอาคาร ตามเวลาที่กำหนด - PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่างๆ ตามที่กำหนด - ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
10 . ช่างเทคนิค (สวทช.INC2:รังสิต)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาระบบอาคารสำนักงาน - ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ - ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า-ประปาภายในอาคารสำนักงาน - ดูแลรักษาสัญญาณ Fire Alarm - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ก.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ