เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนง.บัญชีต้นทุน ( ยินดีรับรับนศ.จบใหม่ )
- จัดทำบัญชีต้นทุนเเยกประเภท - จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ต้นทุนทีเกิดขึ้นในเเต่ละส่วนงาน - ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลบันทึก รับเข้า - เบิกออก Stock - จัดทำรายงานวัตถุดิบเเละสินค้าที่ไม่เ...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
2 . พนักงานปฏิบัติการ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
3 . Customer Service Chemical / ธุรการขาย ( สุขุมวิท 107 สมุทรปราการ )
- รับคำสั่งซื้อ, ออกInvoice, จัดทำใบเสนอราคา - ประสานงานการรับ-ส่งสินค้า และติดตามประสานกับลูกค้า รวมถึงการให้บริการอื่นๆ

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
4 . พนง.บัญชีต้นทุน Cost Accountant (ซ.แบริ่ง30 สุขมวิท107 สมุทรปราการ) รับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีต้นทุนเเยกประเภท - จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ต้นทุนทีเกิดขึ้นในเเต่ละส่วนงาน - ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลบันทึก รับเข้า - เบิกออก Stock - จัดทำรายงานวัตถุดิบเเละสินค้าที่ไม่เ...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
18 ธ.ค. 61
5 . พนักงานขับรถขนส่ง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมและสามารถขับรถส่งเคมีภัณท์

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
6 . Sales Engineer (chemical)
1. หาลูกใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า 2. จัดทำรายงานการ Visit ลูกค้า และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ