JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สุขุมวิท 107)
- คีย์ข้อมูล - จัดเตรียมเอกสาร - จัดทำรายงานต่างๆ

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( Finance Officer ) สุขุมวิท 107
- จัดทำใบนำฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคา - ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร - ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ทำจ่าย - จัดเตรียมเช็คและตร...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ( Warehouse Supervisor ) ประจำโรงชลบุรี
- ควบคุมการรับเข้า - เบิกจ่ายเเละจัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงสารเคมีปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารจัดการวัสดุคงคลัง เเละพื้นที่ให้เหมาะสมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด - กำหนดวิธีการปฏิบัติของพนั...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( Purchasing Officer ) ประจำโรงงานชลบุรี
- ประสานงานรับใบขอซื้อจากฝ่ายต่าง ๆ ตรวจสอบเปรียบเทียบราคา/คุณภาพ - ดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อ ตรวจรับสินค้าและส่งมอบสินค้าให้ฝ่ายวิศวกรรม - ดำเนินการด้านเอกสารกับฝ่ายบัญชีหรือฝ...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
5 . จนท.ธุรการ ( ฝ่ายสิ่งเเวดล้อม ) : ประจำโรงงานชลบุรี
- สนับสนุนงานเอกสารทั้งหมดของเเผนกส่ิ่งเเวดล้อมเเละความปลอดภัย

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
6 . พนักงานธุรการบัญชี คีย์ข้อมูล ( ชั่วคราว ) สุขุมวิท 107
- บันทึกข้อมูลลงระบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ** เริ่มงาน มิ.ย. 62

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกขนส่ง ( Transportation Supervisor ) ประจำโรงงานชลบุรี
1.บริหารจัดการงานขนส่งให้สอดคล้องกับแผนงานการส่งมอบผลิตภัณฑ์และรับวัตถุดิบจากลูกค้า 2.บริหารจัดการงานสโตร์กลาง และงานธุรการ ให้สามารถรองรับความต้องการของโรงงาน 3.กำกับดูแลและพัฒนาบุคลากรของฝ่ายให้สา...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
8 . Accounting ( AP, AR )
1.บันทึกบัญชี ตั้งเจ้าหนี้การค้า เเละเจ้าหนี้อื่นๆ 2.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เเละตัดค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกเดือน 3.ควบคุมเเละตรวจสอบให้การทำเอกสารจ่ายเงินเป็นไปตามนโยบายบริษัท 4.จัดทำใบสำค...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 พ.ค. 62
9 . Customer Service ( สุขุมวิท 107 สมุทรปราการ )
- รับคำสั่งซื้อ, ออกInvoice, จัดทำใบเสนอราคา - ประสานงานการรับ-ส่งสินค้า และติดตามประสานกับลูกค้า รวมถึงการให้บริการอื่นๆ

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
10 . พนักงานขับรถขนส่ง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมและสามารถขับรถส่งเคมีภัณท์

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ