JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Supervisor
1.ดูแลและวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในไลน์การผลิต 2.ทำรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงรายสัปดาห์, เดือน พร้อมวิเคราะห์ในการเชิงป้องกันและแก้ไข 3.การติดตั้ง และสภาพปัญหาของเครื่องจักรให้เป็นไป...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
- จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบรายละเอียดในใบขอซื้อ ขอซ่อม PR / PO - ติดต่อเจรจา ต่อรองการซื้อสินค้ากับผู้ให้บริการ - ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในกรณีสินค้าไม...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
25 มิ.ย. 62
3 . Production Engineer
ดูแลกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบ ดูแล ปรับปรุง พัฒนา เครื่องจักรในสายการผลิต ควบคุมดูแลกำลังคนให้มีประสิทธิภาพการผลิต

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
4 . Asst. Marketing Manager
Able to adjust to fast changing business conditions and always result oriented. Planning and executing NPD and Marketing program to meet time line and to meet agreed budget or target of company. Exc...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
5 . ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนกคลังสินค้าและขนส่ง
- ควบคุมการส่งสินค้า ให้กับลูกค้าตามกำหนดที่นัดหมายได้ - รับผิดชอบในการคีย์ข้อมูลในขั้นตอนการรับ,จ่ายและบันทึกสถานที่จัดเก็บ เพื่อควบคุมสินค้าคงเหลือกลุ่มวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - รับผิดชอบในการจัดทำเ...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโคร้งสร้างและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
6 . วิศวกร ไฟฟ้า
1. ร่วมวิเคราะห์ ปรับปรุง วางแผนการจัดทำแผน Preventive Maintenance (PM) และควบคุมติดตาม 2. ทำงานโครงการต่างๆในบริษัทฯ เช่น ติดตั้งเครื่องจักร การปรับปรุงเครื่องจักร การสร้างอุปกรณ์ในการทำงาน เป็นต้...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
7 . Purchasing Supervisor 2 Positions ( ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน )
• Seeking new source of suppliers, raw materials, ingredient, packaging, chemicals and some value-added products & etc from both local and overseas vendors. • Evaluating vendor quotations to ensure t...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 Positions
เงินเดือน Salary Structure + Experience or Negotiate
25 มิ.ย. 62
8 . Assistant Accounting Section Head ( ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน )
1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง สรุปประจำเดือน 3. คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
9 . Production Supervisor
1.สนับสนุนงานด้าน Productivity Improvement - เก็บข้อมูลในกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในโครงการที่รับมอบหมาย - ติดตาม ข้อมูลด้าน Efficiency ( OEE , Yield , Man-H/kg ) & RM , ...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
10 . RD Specialist
- To research and development of products to customer satisfaction. - Coordinator to department concern and etc. - To develop packaging materials , design and function of using with optimal manners ...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Negotiate
25 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ