JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Support)
• ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องของลูกค้าที่สมัครสินเชื่อกับทางบริษัทฯ • บันทึกข้อมูลลูกค้าที่ขอสินเชื่อลงระบบของบริษัทฯ • ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่ติดประวัติกับทางบริษัทฯ • สืบค้นประวัติการขอสินเชื่...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา (จ.ปทุมธานี)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • ดูแลงานด้านเอกสารในส่วนของสาขา และส่วนสำนักงานใหญ่ • บันทึกข้อมูลลงในระบบของบริษัทฯ และรา...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ (Credit Verify)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสินเชื่อ และเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ • พิจารณา และวิเคราะห์ส...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Financial Accounting Supervisor)
- ดำเนินการรับผิดชอบในการจัดเตรียมรายละเอียดรายการจ่ายเงิน เพื่อสำหรับการกระทบยอดบัญชี - วิเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทฯ - ตรวจดูความถูกต้องเกี่ยวกับรายการการจ่ายเงินของบริษัทฯ เพื่อให้...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
5 . Financial Analyst / Budgeting and Controlling
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะคะ) • จัดทำงบประมาณรายปีตามแผนงานและรูปแบบของบริษัท และสรุปแผนงานและงบประมาณของแผนก • คาดการณ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.เชียงราย)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62
7 . ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ)
• วิเคราะห์ข้อมูลตลาดของบริษัท และคู่แข่ง เพื่อสนับสนุนการขาย พร้อมคิดโปรโมชั่นใหม่ๆ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขต่างๆ • ประสานงานกับหน่วยงานภายในขององค์กรเพื่อการนำเสนอโปรโมชั่น ทั้งส่วนงานควา...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ.เชียงดาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยน...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ฉะเชิงเทรา)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.เมือง จ.อ่างทอง)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ จ.อุบลราชธานี
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (พื้นที่ จ.สระบุรี และ จ.อยุธยา)
• ลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดที่รับผิดชอบในการเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างการชำระค่างวด • ติดตามการยึดรถจักรยานยนต์ ในกรณีมีการค้างค่าชำระจนถึงที่สุด • เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดก...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่อ.เมือง และอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์(พื้นที่ จ.ปราจีนบุรี)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมการเบิกจ่าย (Accounting Payment Control)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • ควบคุมขั้นตอนของการทำจ่ายหรือชำระให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และให้ตรงตามกำหนด • ด...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่สอบถามความพึงพอใจการบริการลูกค้า (Call Survey) สัญญาจ้าง!!
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • ติดต่อลูกค้า เพื่อตรวจสอบ และสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของพนักงานเร่งรัดหนี้ • สรุปคุณภ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่กฎหมายและบังคับคดี (Legal, Execution Of Judgment)
• ดำเนินการส่งฟ้องคดีความ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อสินเชื่อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล • ดูแลในเรื่องการสืบทรัพย์ งานบังคับคดี • ติดต่อสถานที่ราชการในเรื่องของ การรับ รองขอคืนของกลางจากหน่วยงา...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายจัดซื้อ)
• ดูแลขั้นตอนระบบการจัดซื้อ (Purchasing / Procurement) ของบริษัทฯ • จัดหา vendor สินค้า และบริการประเภทต่างๆ และเจรจาต่อรองราคาของการจัดซื้อ • เปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม โดยเป็นหน่วยงานกลางการจัด...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ IT (Business Analyst, Tester)
• วิเคราะห์ และออกแบบองค์ประกอบของระบบ เพื่อใช้ในการเขียน Test Case, Manual Tester • ทำการตรวจสอบระบบ Test script ในแต่ละส่วนของระบบ • รายงานผลลัทธ์จากการทดสอบให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคทั้ง...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
21 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
25 มิ.ย. 62
22 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.เชียงราย และ จ.น่าน)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้ • ลงพื้นที...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
23 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.ภูเก็ต พังงา และสงขลา)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้ • ลงพื้นที...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
24 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
25 มิ.ย. 62
25 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้ • ลงพื้นที...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
26 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (SQL Server)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • จัดทำรายงานและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเร่งรัดหนี้สินทั้งส่วนของภาคสนามและทางโทรศัพท์ • ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
27 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ปทุมธานี)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
25 มิ.ย. 62
28 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ กรุงเทพมหานคร)รับสมัครด่วน !
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
29 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.สมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
30 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)รับสมัครด่วน !
• รับสายโทรศัพท์ลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลบริการของบริษัท และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านการบริการ และสินเชื่อ • แก้ไขปัญหาเบื้องต...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
31 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนสินเชื่อ (Loan Operation)
• จัดทำและส่งเอกสารสัญญาสินเชื่อให้ลูกค้า • บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแฟ้มสินเชื่อ • ทำเอกสารเช็คจ่ายให้ Dealer

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
32 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.นนทบุรี)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยน...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
25 มิ.ย. 62
33 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Outbound)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • แจ้งลูกค้าเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ การต่อภาษีประจำปี • แจ้งเตือนให้ลูกค้าดำเนินการปิดบัญชี ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
34 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ภูเก็ต, พังงา)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
35 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ จ.ระนอง)รับสมัครด่วน !
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62
36 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.เมือง จ.กระบี่)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62
37 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.อุตรดิตถ์)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
25 มิ.ย. 62
38 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collection)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • โทรศัพท์ติดตาม และเร่งรัดหนี้สินกับลูกค้าที่ผิดการชำระค่างวดสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • ติดตา...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
39 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ยินดีรับ น.ศ. จบใหม่)
• รับผิดชอบในส่วนของการรับ และตรวจสอบความถูกต้องของ Invoice จากส่วนของบริษัท และคู่ค้า • ตรวจสอบข้อมูลต่างๆใน Invoice รวมทั้งการใส่ Code ให้ตรงกับส่วนของ Invoice และการบันทึก Invoice ต่างๆลงในระบบ •...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
40 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer: C#, VB.Net, SQL)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะคะ) • ให้คำปรึกษาและแนะนำในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ในโปรเจค รวมทั้งการส...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
25 มิ.ย. 62
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ