JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสาขา (จ.ลพบุรี)
• ดูแลงานด้านเอกสารในส่วนของสาขา และส่วนสำนักงานใหญ่ • บันทึกข้อมูลลงในระบบของบริษัทฯ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • รองรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกับการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงา...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.เมือง จ.อ่างทอง)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี)
- นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะทำงานประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ - สอบถามข้อมูลเบื้องต้น...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
16 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณูโลก)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
16 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (คันนายาว รามคำแหง บางกะปิ มีนบุรี กรุงเทพฯ)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยน...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่อ.เมือง และอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ.เมือง จ.น่าน)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์(พื้นที่ จ.ปราจีนบุรี)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
11 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
16 ก.พ. 62
12 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ.เมือง อ.บึงสามพัน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
16 ก.พ. 62
13 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมการเบิกจ่าย (Accounting Payment Control)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • ควบคุมขั้นตอนของการทำจ่ายหรือชำระให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และให้ตรงตามกำหนด • ด...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.นครสวรรค์, พิจิตร, อุทัยธานี)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยน...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ.โซ่พิสัย ปากคาด จ.บึงกาฬ)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยน...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
16 . หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collection Supervisor)
• ควบคุม ดูแล และบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ในเรื่องการติดตามลูกค้าที่ผิดการชำระค่างวดสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • บริหารทีมให้ได้ผลงานตามเป้าหมายของบริษัท ในด้านของการติดตาม จัดเก็บหนี้ค้างชำระ ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ IT (Business Analyst, Tester)
• วิเคราะห์ และออกแบบองค์ประกอบของระบบ เพื่อใช้ในการเขียน Test Case, Manual Tester • ทำการตรวจสอบระบบ Test script ในแต่ละส่วนของระบบ • รายงานผลลัทธ์จากการทดสอบให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคทั้ง...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
18 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.กันทรารมย์ และ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
16 ก.พ. 62
19 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.หนองบัวลำภู, เลย)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (อ.ประทาย อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยน...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
16 ก.พ. 62
21 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.พิษณุโลก)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้ • ลงพื้นที...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
22 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.ภูเก็ต และ จ.สงขลา)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้ • ลงพื้นที...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
23 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
16 ก.พ. 62
24 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้ • ลงพื้นที...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
25 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ปทุมธานี)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
16 ก.พ. 62
26 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.กระบี่ และ จ.ตรัง)
สมัครงานง่ายๆ LINE: @Summitcareer Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
27 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ เขตหนองแขม กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
28 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.สมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
29 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)รับสมัครด่วน !
• รับสายโทรศัพท์ลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลบริการของบริษัท และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านการบริการ และสินเชื่อ • แก้ไขปัญหาเบื้องต...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
30 . (เฉพาะคนพิการ) เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
• จัดทำเอกสารภายในหน่วยงาน • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
31 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.นนทบุรี)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยน...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
16 ก.พ. 62
32 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Outbound)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • แจ้งลูกค้าเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ การต่อภาษีประจำปี • แจ้งเตือนให้ลูกค้าดำเนินการปิดบัญชี ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
33 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ภูเก็ต, พังงา)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
34 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก)รับสมัครด่วน !
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
35 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่อ.โชคชัย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยน...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
16 ก.พ. 62
36 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (พื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
16 ก.พ. 62
37 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.สุราษฎร์ธานี, ระนอง)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
38 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collection)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • โทรศัพท์ติดตาม และเร่งรัดหนี้สินกับลูกค้าที่ผิดการชำระค่างวดสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • ติดตา...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
39 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer: C#, VB.Net, SQL)
สมัครงานช่องทางใหม่ Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ LINE: @Summitcareer (ใส่@ ด้วยนะ) • ให้คำปรึกษาและแนะนำในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ในโปรเจค รวมทั้งการสนั...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
40 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง, ลำพูน)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ