JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Technician (ช่างเทคนิคควบคุมการผลิต)
- มีทักษะด้านการควบคุมเครื่องจักร - มีทักษะด้านการประสานงาน และแก้ไขปัญหา - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ - รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ล่ำสูง ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน )
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
2 . Lab Technician
1. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพน้ำมันปาล์มรับเข้าในขั้นตอนกระบวนการผลิตและสินค้าเป็นตามมาตรฐาน 2. ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบด้านบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต 3. ดำเนินการงานอื่น...

บริษัท ล่ำสูง ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน )
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ฯ
22 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ