JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด
- เก็บฐานข้อมูลลูกค้า - ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน และหาตลาดลูกค้าใหม่ - เพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้แก่องค์กร - ดูแลประสานงานเรื่องเอกสารในการเปิดใบเสนอราคา - สรุปยอดขายรายวัน

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
17 พ.ค. 62
2 . นักข่าวภาคสนาม(เขียน content สายงานการตลาดและธุรกิจ)
1. เขียนสกุ๊ปข่าวธุรกิจ บริหารจัดการช่องทางโซเซียลมีเดียและกิจกรรมต่างๆ 2. สร้างสรรค์ content หาประเด็นข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจ SME สำหรับทำข่าว 3. บริหารจัดการและสร้างสรรค์เนื้อหางานจากลูกค้าเพื่อก...

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
17 พ.ค. 62
3 . ช่างภาพ VDOรับสมัครด่วน !
- ถ่ายภาพ - ถ่ายภาพนิ่งและ VDO - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
4 . ช่างภาพ/ตัดต่อ (Full time หรือ Part time)รับสมัครด่วน !
1. ถ่าย Video และภาพนิ่งเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ ออกงานต่างๆ 2. ตัดต่อ Video และตกแต่งภาพนิ่งให้พร้อมใช้งาน

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโฆษณา (Event)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายพื้นที่โฆษณาในหน้านิตยสาร และงานอีเว้นท์ ต่างๆ - ออกบูธการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย - ดูแลลูกค้าปัจจุบัน และออกตลาดหาลูกค้าใหม่ - มีไหวพริบและความคล่องตัวอยู่เสมอ - เพิ่มลูกค้ารายใหม่...

บริษัท สกุลวี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง (มีค่าคอมฯ + ค่าโทรศัพท์ + ค่าน้ำมัน )
17 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ