JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานแผนกเย็บรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานเย็บผ้าให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมคุณภาพงานเย็บให้ได้มาตรฐาน - วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท แจสเปอร์ ซัน โปรเทคชั่น จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 20,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และข้อตกลงกับทางบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ