JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำ ภงด.3 , 53 , ภพ.30 ภงด.1 ภงด.1ก - ดูแล AP ทั้งหมด - ดูแล AR ทั้งหมด - Bank Reconciliation Statement - ตรวจเช็คและติดตามหนี้ค้างชำระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด - เงินสดย่อย - ติดต่อธนาคาร - ...

บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ