JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Import-Export Officer
1. จัดซื้อสินค้าต่างประเทศ 2. ออก PO 3. รับสินค้าเข้าในระบบ 4. บันทึกการรับสินค้าเข้าในระบบ 5. อื่นๆ

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
22 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ