JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ทำธุรการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดการงานด้านเอกสารต่างๆ 3.ประสานงานกับแผนกต่างๆให้งานบรรลุเป้าหมาย

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ