JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนสรรหาคัดเลือกบุคลากร
-จัดทำเอกสาร ISO ตามนโยบายบริษัท -วิเคราะห์ และ นำเสนอแผนการสรรหาบุคลากร ช่องทางการสรรหา และงบประมาณ ต่อผู้บังคับบัญชา -รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ผู้สมัครในตำแหน่งงาน พนักงาน ผ่านช่องทาง...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
2 . หัวหน้าส่วนงานงบประมาณ
•สรุปค่าใช้จ่ายและรายได้ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำเดือน •จัดทำข้อมูลรายงานการดำเนินงานของบริษัท เสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน •รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงา...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.พ. 62
3 . พนักงานเสิร์ฟ
-บริการลูกค้า - เสริฟ รับออเดอร์ เคลียโต๊ะ -ด้านในครัว - ล้างจาน จัดชุดอาหาร บาร์น้ำ ฯลฯ

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน 11,000-14,000
16 ก.พ. 62
4 . Pime-time/ครัวบริการ
งานครัว ช่วยจัดเตรียมของตามที่หัวหน้าครัวมอบหมาย งานบริการ รับออเดอร์ เสริ์ฟ เคลียร์โต๊ะ ตามที่หัวหน้างานรับมอบหมาย

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
5 . Project Head Chef (หัวหน้าครัว)
•ทำงานร่วมกับทีมเชฟภายนอกเพื่อให้คิดค้นและพัฒนาเมนูให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด •พัฒนาสูตรอาหารในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุดิบ หรือคิดค้นเมนูและนำเสนอเมนูใหม่ๆตามฺMenu Concept -จัดทำต้นทุนอาหารใ...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
16 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร
-ตรวจนับทรัพย์สินสาขาและสำนักงานใหญ่ -ร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือสาขาและสำนักงานใหญ่ -ตรวจนับทรัพย์สินที่ต้องการตัดจำหน่าย -สรุปผลการตรวจนับและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 18,000
16 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานซ่อมบำรุง
- ประสานงานภายในสำนักงานและสาขา - ช่างซ่อมทั้งภายในภายนอกเพื่อรับเรื่องและส่งเรื่องแจ้งซ่อม - ทำเอกสาร

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
16 ก.พ. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง (รัชดา32)
- รับผิดชอบ ซ่อมบำรุงงานสาขาเช่น ซ่อมระบบแอร์ และอื่นๆตามผู้บังคับบัญชา

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
9 . พนักงานบริการและครัวประจำร้าน Charna สาขาสยามเซ็นเตอร์รับสมัครด่วน !
พนักงานบริการ - เสริฟ - บริการลูกค้่า - รับออร์เดอร์ - ดูแลความสะอาดทางด้านหน้าร้าน พนักงานครัว - เตรียมวุตถุดิบ - ปรุงอาหาร - ดูแลงานครัวให้ได้ตามมาตรฐาน - จัดจานอาหาร - ปฏิบัติงา...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน 12,000++ บาท
16 ก.พ. 62
10 . หัวหน้าส่วนงานบัญชี
1.ดูแลรับผิดชอบ แนะนำ และควบคุมการปฎิบัติงานด้านบัญชีทั่วไป,บัญชีทรัพย์(Assets) และภาษี(Taxation)ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวข้องทางด้านบัญชี 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี บันทึกรายการ และปิดบัญชีป...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
11 . Part-time พนักงานครัว/บริการ (ร้านอาหารสาขาทองหล่อ)
พนักงานบริการ -รับออเดอร์ -เสิร์ฟอาหาร -เคลียร์โต๊ะทำความสะอาด พนักงานครัว -ล้างจาน -ขัดกระทะ -จัดถาดอาหาร -สไลเนื้อ -ยืนบาร์น้ำ

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
12 . Programerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานพัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
16 ก.พ. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ