JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.วิชาชีพ ( ด่วน!!!)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยต่อนายจ้าง - ตรวจสอบหาสาเหตุ , สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขการเกิดเหตุ - อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยผู้มาปฎฺิบัติงานให้สอ...

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
เงินเดือน 18,000-22,000
23 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ