JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ R&Dรับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง 2.ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของวัตถุต...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตกลง
23 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ LABรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติการในห้อง LAB - ศึกษาค้นคว้าทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดเอกสารและตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสินค้า - วัตถุดิบในห้องปฏิบัติการ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
23 ก.ค. 62
3 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ - ส่งผู้บริหารไปยังสถานที่ต่าง ๆ - ช่วยงานอื่น ๆ ในบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลและรักษารถ - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สำนักงานอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน ดำเนินงานส่วนสำนักงาน 2.ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
5 . ช่างควบคุมเครื่องทำความเย็นรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเดินเครื่องระบบทำความเย็น -ประสานงานกับฝ่ายที่ใช้ห้องเย็น -ซ่อมบำรุงระบบทำความเย็น

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 62
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการเตรียมวัตถุดิบ 2.วางแผนการปฏิบัติงาน 3.ควบคุมการปฏิบัติงาน 4.การสรุปรายงานการผลิต 5.อื่น ๆ ตามที่ได้้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าบัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1.ปิดภาษีซื้อ - ขาย 2.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 3.จัดทำรายละเอียดประกอบงบ 4.ติดต่อสรรพากร

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ประสบการณ์/ตามที่ตกลง
23 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามลูกค้าต้องการ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานในการบวนการผลิตและสายงานประกันคุณภาพให้ลอดคล้องกับเอกสารปฏิบัติงาน - วางแผนการทำงานและกำหนดนโยบายแนวทางในการ...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
9 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
**ผช.หน.ฝ่าย 1 อัตรา** - วางแผนการเตรียมวัตถุดิบ - วางแผนการปฏิบัติงาน - ควบคุมการปฏิบัติงาน - ควบคุมดูแลพนักงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ - ควบคุมงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต - งา...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
10 . ช่างคุมเครื่องฆ่าเชื้อ RETORTรับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องฆ่าเชื้อ - ควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อ - ตรวจสอบขั้นตอนการฆ่าเชื้อให้ถูกต้องตามกระบวนการ - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
23 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ