JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา/ค่าจ้าง)
1. งานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 2. งานเช็คสภาพการทำงาน การขาด-ลา-สาย 3. งานค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าแรงพนักงาน 4. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประเมินทดลองงาน 5. งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
13 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
• เขียนโปแกรมได้ตามที่ได้รับมอบหมาย • พัฒนาระบบโดยใช้ PHP • แก้ไขปัญหาในแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่หรือได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว • พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บแอปพลิเคชั่นใหม่

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
13 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
1. ดูแลลูกค้า 2. เสนอขายสินค้า และบริการต่างๆ ของบริษัท 3. รับผิดชอบยอดขาย ตามที่บริษัทฯกำหนด *ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์) *เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่...

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 22,000
13 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหาร
* เงินเดือนประจำ + เบี้ยเลี้ยง + ค่าอาหาร + ค่าโทรศัพท์

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000
13 ก.ย. 62
5 . วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและวิเคราะห์ กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 2. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เพื่อรองรับการผลิต 3. จัดเตรียม/จัดทำ เครื่องมือและแม่พิมพ์เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต 4. ปรับปรุงกระบวนการผลิ...

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 22,000
13 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ