JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Electronic Engineer
- วาง Concept เครื่องจักร Automation สำหรับ Assembly Line - ออกแบบวงจร Electronics ที่ใช้ Control เครื่องจักร - เลือกอุปกรณ์ Robot, Servo, Camera, PC, PLC, Pneumatic ให้เหมาะสมกับงานและงบประมาณ - ...

บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
2 . PLC Programmer
- ออกแบบวงจรไฟฟ้า ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ - เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า คำนวณต้นทุนอุปกรณ์ - เขียนโปรแกรม PLC ทดสอบการทำงาน ติดตั้ง Debug หน้างาน Training ให้ลูกค้า - จัดทำเอกสารคู่มือเครื่องจักร

บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
3 . Senior HR Officer
1. ดูแลเอกสารข้อมูล งานบุคคล/สำนักงาน 2. ดูแลงานสรรหาว่าจ้างบุคคลากร 3. ดูแล จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้เข้าใจกฎ ระเบียบต่างๆ ในการทำงาน 5. คิดคำนว...

บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ