JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายการผลิต , หัวหน้าฝ่ายการผลิต
1.วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และ วัตถุดิบ 2.วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ) 3.วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต 4.ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต 5.ก...

บริษัท สยามดูร่าสโตน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ