เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานวิศวกรเครื่องกล/Sr.Mechanical Engineerรับสมัครด่วน !
1.ศึกษารูปแบบงานในโครงการตามงานที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำ Shop Drawing Approved และ Material Approved เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา 3.จัดทำ BOM นำเสนอผู้บังคับบัญชาพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อม...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ์N/A
18 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องกล ( Mechanical Draftsman Engineer )รับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบระบบเครื่องกล ในส่วนของแบบ FOR PRELIMINARY , FOR CONSTRUCTION , FOR AS-BUILT 2.ประสานงานในส่วนของแบบงานระบบเครื่องกล ระหว่างวิศวกรฝ่ายออกแบบเพื่อจัดทำแบบเสนอราคา และแบบก่อสร้าง 3.ประสานงา...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
18 ธ.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ