JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและประเมินราคา (Design & Estimate Manager)รับสมัครด่วน !
1.การบริหาร การจัดการ วางแผนการออกแบบและประเมินราคางาน 2.ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ข้อมูลและข้อกําหนดของงานการประมาณราคาตามหลักวิศวกรรมโดยคำนึงถึงต้นทุน 3.นําเสนอราคางาน อธิบายรายละเอียดงานต่อผู้บริ...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
20 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องกล ( Mechanical Draftsman Engineer )รับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบระบบเครื่องกล ในส่วนของแบบ FOR PRELIMINARY , FOR CONSTRUCTION , FOR AS-BUILT 2.ประสานงานในส่วนของแบบงานระบบเครื่องกล ระหว่างวิศวกรฝ่ายออกแบบเพื่อจัดทำแบบเสนอราคา และแบบก่อสร้าง 3.ประสานงา...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
20 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ