JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคา (เครื่องกล/ไฟฟ้า)/Design & Estimate Engineer (M&E)รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมข้อมูล สำรวจหน้างาน ประชุมปรึกษาหารือกับทางลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบและประเมินราคา 2.หาวิธีออกแบบที่ดีและประหยัด รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน 3.ออกแบบให้ถูกต้...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องกล ( Mechanical Draftsman )รับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบระบบเครื่องกล ในส่วนของแบบ FOR PRELIMINARY , FOR CONSTRUCTION , FOR AS-BUILT 2.ประสานงานในส่วนของแบบงานระบบเครื่องกล ระหว่างวิศวกรฝ่ายออกแบบเพื่อจัดทำแบบเสนอราคา และแบบก่อสร้าง 3.ประสานงา...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety Officer )รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำไซด์งาน 2. อบรม พนักงาน ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฎิบัติงานภายในไซด์งาน 3. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของบริษัท ไซ...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ