เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำสาขา และนักเรียน-นักศึกษารับสมัครด่วน !
*จัดเรียงสินค้า *แคชเชียร์ *บริการลูกค้า *ตรวจรับสินค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 มี.ค. 61
2 . Tesco Kitchen Chef (เชฟครัวเทสโก้)
•ใช้ทักษะในการทำอาหารตามสั่งให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ “You shop, we cook” อย่างสะอาดและถูกสุขอนามัย ทั้งในขั้นตอนการเตรียมและการปรุง ตาม Fresh Food handling process and guideline เพื่อรักษาคุณภาพและค...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 มี.ค. 61
3 . Product Development – Meal Solution (4 months contract)
Key Accountabilities •Develop new products which align with Category strategy, customer need and market trend •Understand and ensure right execution of NPD end to end (prototype, formulation...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 มี.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย และ บางบัวทอง)
ความรับผิดชอบ : - ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักร ร่วมถึงงานระบบต่างๆภายในคลังสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนงานการซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ - ดำเนินการเรื่องตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และอุปกร...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 มี.ค. 61
5 . Fresh Food Trainee
ABOUT PROGRAMME : We want a new generation who graduate in Food Science, Food Technology, Food Engineer, Home Economics or related filed. Looking for a customer focused and a career full of o...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 มี.ค. 61

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 มี.ค. 61
7 . Walk-in Interview ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี
Walk-in Interview ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี ตำแหน่งผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา และพนักงานประจำสาขา วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 มี.ค. 61
8 . People Executive - Resourcing
หน้าที่ความรับผิดชอบ •รับผิดชอบกระบวนการการสรรหาว่าจ้างบุคลากร •สรรหาว่าจ้างพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย •รับผิดชอบในการสรรหาว่าจ้าง, ติดต่อผู้สมัครงาน และนัดสัมภาษณ์งานเบื้องต้น •ให้ข้อมูลผู้สมัครใ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 มี.ค. 61
9 . Area Support Pharmacist (ภาคอีสานและภาคตะวันออก)
- Plans, develops and implements the strategic goals of Pharmaceutical Services in alignment with the organizational goals. - Establishing procedures that promotes the efficient workflow of the phar...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 มี.ค. 61
10 . นักศึกษาฝึกงานธุรการ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้การสนับสนุนงานทางด้านธุรการ การจัดทำเอกสาร เช่น รายงาน สัญญาต่าง ๆ - ค้นหาข้อมูลผ่านทางเวบไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกลงในระบบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
เงินเดือน 15,000
19 มี.ค. 61
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเอ็กซ์เพรส (Shift Leader)รับสมัครด่วน !
- ช่วยเหลือผู้จัดการสาขา บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง,ค่าใช้จ่ายและทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รักษามาตรฐานร้านและบริการ - ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ** ปฏิบัติงานประจำเขตกรุงเทพฯ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 มี.ค. 61
12 . Walk-in Interview ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครสมุทรปราการ
Walk-in Interview ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลนครสมุทรปราการ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ตำแหน่งผู้จัดการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา และพนักงานประจำสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 มี.ค. 61
13 . ผู้จัดการสาขาเอ็กซ์เพรส (Express Store Manager)
- บริหารยอดขาย, สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่าย และทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รักษามาตรฐานร้านและการบริการ - ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 มี.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 มี.ค. 61
15 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และค...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 มี.ค. 61
16 . Management Trainee - Store Manager
About Progamme: Looking for a customer focused and team-based career full of opportunity and excitement? If you realize your leadership potential, Store Manager Programme is the perfect fit f...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 มี.ค. 61
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ