JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จ.ภูเก็ต
- ช่วยเหลือผู้จัดการสาขา บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่ายและทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รักษามาตรฐานร้านและบริการ - ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน สาขาที่เปิดรับ - สาขาบ้านไสยวน...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
2 . พนักงานปฏิบัติการสาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จ.ภูเก็ต
- แคชเชียร์ - บริการลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ตรวจรับสินค้า สาขาที่เปิดรับ - สาขาหมู่บ้านอนุภาษ - สาขาตลาดถลาง - สาขาหาดราไวย์ - สาขากะรน

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
3 . Safety Manager ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- To manage day-to-day execution of the projects workload and DC audit - To support in technical direction and give advice to Tesco team and contractor to ensure that whatever we do will be safe fo...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)
- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
• จัดทำ invoice ขายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • จัดทำรายงานภาษีขาย ภพ.30 (ทุกเดือน) • ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายใหู้กต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการออกใบกำกับภาษ๊ขายให้ถูก ta...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
6 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์)
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาท้ายเหมือง จ.พังงา
- ช่วยเหลือผู้จัดการสาขา บริหารยอดขาย,สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่ายและทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รักษามาตรฐานร้านและบริการ - ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สาขาถลาง, ภูเก็ต
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
9 . System Staff ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.อยุธยา
- แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบ Warehouse Management System - จัดทำรายงาน Progress daily report โดยมีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกต้องแม่นยำ 100% - Set up & Implement ระบบใหม่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง โซนพระราม 1, พระราม 3, พระราม 4
- เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี - ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม - ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำง...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
11 . พนักงานปฏิบัติการประจำสาขา ในโซนสุขุมวิท
พนักงานปฏิบัติการประจำสาขา ในโซน - ฟอร์จูน - พระราม4 - พระราม3 - พระราม1 - สุขุมวิท 50 - จามจุรี

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (โซนตะวันออก)
• เปิดและปิดเครื่องจักรตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ตามแผนงานบำรุงรักษาให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำงานของเ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
13 . Set up & Renovation Manager
• วางแผนการการทำงานสำหรับการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมให้ดูดี ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ • วางแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และป...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
15 . ER & Resourcing Manager ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น จ.ขอนแก่น
- Develop a pool of qualified candidates in advance of need. Delivers change - Support and execute People Plan with effective project management skills. - Handling effective employee relation to ens...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
16 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ