JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll (ใช้โปรแกรมTiger soft)รับสมัครด่วน !
1.คำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา OT ค่าตอบแทนของพนักงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก ทำบัตรรับรองสิทธิ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานด้านสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 4.ท...

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
2 . ผู้จัดการปั๊มน้ำมัน ESSO รับสมัครด่วน !
1. ดูแลการขาย การบริการ และบริหารสถานีบริการที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ดูแลการบริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4. สร้างคว...

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (รายได้เฉลี่ย 18,000 บาท/เดือน)
16 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ