JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีด้านเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ - ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย - บันทึกบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง - จัดทำแแบบสำหรับยื่นภาษี - ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน - จ่ายเงิน - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการ...

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
2 . Senior Digital Marketingรับสมัครด่วน !
- ดูภาพรวม วางแผนการตลาดและContent Online ในช่องทางต่างๆ ให้สอดคล้อง กับ Search Engine Optimisation,Social Media Marketing,Online Referral - กำหนด Online Strategy และจัดทำ Online Marketing C...

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
- สำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาฯ - คิดสื่อและกิจกรรมสนับสนุนการตลาด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 มิ.ย. 62
4 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปแบบและมาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานกับผู้รับเหมา ในการทำงานตลอดเวลา - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย...

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรรับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ 2. พัฒนาตามแผน พร้อมประเมินผล 3. จัดทำวิธีการประเมินผลงานโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสม 4. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลรายบุคคล 5. เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอย่าง...

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ