JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลการตรวจสอบคุณภาพและรวมถึงดูและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - การตรวจสอบวัตถุดิบ - การตรวจสอบกระบ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
2 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)
-ตรวจสอบคุณภาพก่อนการรับเข้า (Incoming) -ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการปฏิบัติงาน (In Process) -ตรวจสอบคุณภาพงานสำเร็จ (Outgoing)

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน รายวัน
18 มิ.ย. 62
3 . ธุรการวิศวกรการผลิต
- สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลในสายการผลิตให้กับวิศวกร - ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในระบบการผลิต - จัดทำเอกสารคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติในไลน์ผลิต (Work Instruction) -...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
4 . Sales Staff
- Coordinate and take care window of sales - Coordinate with other concern internal department - Coordinate about Sales executive's schedule - Other job assignments from Sales executive

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
18 มิ.ย. 62
5 . ธุรการหน่วยงานวางแผนผลิต
วันและเวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ 7.00 – 16.00 (แต่ละเดือนมีวันหยุดในวันเสาร์ตามปฏิทินการทำงาน) - ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลด้านวัตถุดิบ - ติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบการเบิกวัตถุดิบ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง
1. จัดทำแผน ดูแลระบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดในโรงงาน 2. ซ่อมเสริมและสนับสนุนด้านอุปกรณ์ที่จัดไว้เพื่อเป็นการสนับสนุนในกระบวนการผลิตและงานทั่วไปในโรงงาน 3. ศึกษาเทคนิควิธีการดูแลเครื่องจ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
18 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ