JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Office Engineer
-จัดทำแผนงาน -ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย -ควบคุม Stock วัสดุ การเบิกจ่าย

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
2 . Sales
1. วางแผนและติดต่อลูกค้าในตลาด เจรจาสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 2. นำเสนอสินค้าให้เป็นที่รู้จักและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 3. นำเสนอราคา ส่งมอบใบเสนอราคา และติดตามผลการขาย 4. ปิดการขายแ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าบัญชี (บริษัทในเครือ)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจติดตาม วิเคราะห์ และสรุปปัญหางานโครงการ 2. จัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนงานโครงการ งานขาย งานบริการ นำเสนอผู้บริหาร 3. จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงาน การรับรู้รายได้ 4. ควบคุมดูแลงานต้นทุนใ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการปฏิบัติงานและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 3. ตรวจสอบและเสนอแนะวิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหลหรือการทุจริต 4. ทำร...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
5 . พนักงานเขียนแบบ รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ-ถอดแบบ ผลิตภัณฑ์ Precast Wall ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - เขียนแบบงานระบบและงานสถาปัตย์

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
6 . โฟร์แมน (ผลิต_QC Precast Wall)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบMOULDก่อนการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการตามหลักวิธี 2"ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึง การตรวจสอบกำลังประเภทต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 3.จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ แ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
7 . โฟร์แมน QC (ติดตั้ง Precast wall)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและตรวจสอบการติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของส่วนที่รับจ้างติดตั้งให้กับลูกค้า 2. ประสานงานในการกำหนดการส่งของถึงหน่วยงานแต่ละเที่ยวรวมทั้ง Code ชิ้นงานที่ต้องการส่งตามเวลา...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
8 . โฟร์แมน (ติดตั้ง Post-Tension)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับทางโครงการ เรื่องแผนงานการติดตั้ง 2.จัดเตรียมส่งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้ทันตามแผนงาน 3.ควบคุมการติดตั้งลวดอัดแรงให้ถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด 4.ตรวจเช็คงานติ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ดูแลเครื่องจักรในส่วนของระบบอัตโนมัติ 2. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3. ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนของระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ 4. จัดหาอะไหล่ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า และ ต่อโมลด์รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงดูแลเครื่องจักร 2.บันทึกแผนการซ่อม และ รายงานผล 3.ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 4.ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (08.00 - 17.00)

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา (บริษัทฯ ในเครือ ทำงานที่ ต.เชียงรากน้อย)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ