JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
•วางแผนและพัฒนาการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ •ตรวจสอบและคัดเลือก/สรรหาแหล่งขาย ติดต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง เปรียบเทียบ เจรจาต่อรอง ติดตามงาน และกำหนดส่งมอบให้มีประสิทธิภาพและทันตามกำหนด •เสาะแสวง...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
2 . Engineer
•จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพ •จัดทำเอกสาร Check Sheet เพื่อตรวจเช็คการทำงานของ Lineการผลิต •วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน •วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดกับ Lineการผลิต

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
3 . พนักงานคลังสินค้า (ขับรถโฟล์คลิฟท์)
• จัดงานขาย โหลดงานขาย • จัดเก็บงานเข้าสต๊อก • เช็คสต๊อกประจำเดือน • ต้องขับรถโฟล์คลิฟท์ได้

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
4 . Production Control Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต)
• รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย • วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร และแม่พิมพ์ • ตรวจสอบวัตถุดิบและกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อแผนการผลิต • ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า • จัดทำแผนการผลิต ...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
• ขับรถส่งสินค้าตามนิคมนวนคร, โรจนะ 1 และ โรจนะ 2 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 10,000 บาทยังไม่รวมรายได้อื่นๆ
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ