JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.กำหนดและควบคุมระเบียบในคลังสินค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ 2.บริหารพื้นที่ในการเก็บสินค้า สร้างระบบจัดเก็บเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.ควบคุมการรับ-จ่าย จัดเก็บสิ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ประสานงาน ติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ (ทั้งทาง จดหมาย,โทรศัพท์ และ อีเมลล์) 2.ร่างหนังสือ ติดต่อต่างประเทศ และตรวจสอบเอกสารต่างประเทศ 3.เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4.ประสานงานกับฝ่ายนำเข...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต ตามใบสั่งงานผลิต 2.ควบคุมการผลิต ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 3.แก้ไข พัฒนา และปรับปรุง การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.ดูแลงานเอกสารของฝ่ายผลิต 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
17 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ