JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี Junior
1. บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ Cloud ของบริษัท 2. จัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะรายงานภาษีต่าง ๆ 3. ปิดงบรายเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ส่ง Report ให้แก่ผู...

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ