JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท กำหนดวิธีและกระบวนการ และควบคุมการจัดซื้อของพนักงานในแผนก เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา เงื่อนไ...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานการตรวจสอบงานคุณภาพตามหมวดงาน Q1 – Q5 2.ตรวจสอบแบบและSpec วัสดุให้ถูกต้องตามแบบที่ บริษัทกำหนดและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 3.จัดทำแบบฟอร์ม QC ฉบับปรับปรุง 4.ตรวจสอบRequest แต่ละขั้นตอนก่อ...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุุคคลเเละธุรการรับสมัครด่วน !
-ดูเเลงานสรรหาเเละคัดสรรบุคลากร,ตามแผนอัตรากำลัง -วางแผนเเละจัดการฝึกอบรมเเละพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามโยบายบริษัทฯ -ประชาสัมพันธ์เเละจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน -ปฎิบัติงานเเละให้คว...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานกับทีมงานเเละผู้รับเหมา ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนกำหนด ตรวจาสอบเเละรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบเเละติดตามผลการทำงานของโฟร์เเม...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 อัตรา
20 มิ.ย. 62
5 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานเเละผู้รับเหมา ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ บริหารสำน...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3 ตำแหน่ง
20 มิ.ย. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี 3.จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีแล...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำโครงการชลบุรีรับสมัครด่วน !
1. รวบรวมใบขอซื้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของใบขอซื้อที่ได้รับ 3. เปิดใบสั่งซื้อ (PR) และติดต่อกับ Supplier ในการสั่งซื้อวัสดุ 4. ติดตามการส่งมอบวัสดุที่สั่งซื้อจา...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
8 . โฟร์แมนสาธารณูปโภค รับสมัครด่วน !
1.ดูแลควบคุมงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ได้คุณภาพ และเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนด 2.ดูแลควบคุมงานงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมารายย่อย 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หลายอัตรา
20 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี รวบรวมข้อมูลปิดโอนรายการบัญชีเข้าBatch 2.กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง 3.รวบรวมใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบกา...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการชลบุรีรับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารใบส่งงานผู้รับเหมาและงานเพิ่มเติม พร้อมทั้งดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัท อาทิเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟของโครงการ และแคมป์ผู้รับเหมา ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าอินเตอร์เน็ต ดูแลเงินสดย่อย รวมถึงเปิดPRอุปกรณ์...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ