JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค
ตรวจสอบเครื่องจักรนำเข้า,ผลิตงานตัวอย่างให้ลูกค้า

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท หรือตามวุฒิและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่QA
ตรวจสอบสินค้านำเข้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินต้า
รับ - จ่ายสินค้า คีย์งานรับ - จ่าย ทำบัญชีควบคุมสินค้าที่รับ - จ่าย

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ