JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น N2 แผนก QCรับสมัครด่วน !
1 ประสานงานฝ่ายต่างๆ ด้านคุณภาพ 2. งานด้านธุรการทั่วไป 3. งานแปลเอกสารฝ่ายบริหาร 4. งานตอบข้อมูลฝ่ายด้านคุณภาพ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
15 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QC/QA.รับสมัครด่วน !
1. งานด้านบอร์ด PVC 2. ดูแลตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. บริหารจัดงานด้านบุคคลากรในฝ่าย 4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ไม่เกิน 40,000 ยังไม่รวม OT สวัสดิการอื่นๆ
15 มิ.ย. 62
3 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น N4 ฝ่ายผลิต (Interpreter Japanese)รับสมัครด่วน !
1. แปลงานฝายผลิต 2. งานด้านคีร์ข้อมูล 3. งานเอกสารฝ่ายผลิต 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
4 . พนักงานคนพิการ รับสมัครด่วน !
1. งานพิมพ์เอกสาร 2. งานธุรการทั่วไป 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบัญชี ประจำสาขาบางพลี รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำนักงาน 2. ดูแลและตรวจสอบโปรแกรม Access 3. จัดทำประวัติการซ่อมงานต่างๆ 4. จัดทำบัญชี Stock วัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ทำงานจันทร์-ศุกร์ ห...

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
15 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ