เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Engineer / BenchmarkingUrgently Required !
1. ศึกษา/ค้นคว้า และ วิเคราะห์แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศ 2. อัพเดท และติดตามความความเคลื่อนไหวของตลาดรถยนต์ในประเทศ รวมถึง ความต้องการของผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และนำมา...

บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
2 . Specialist / Sales and Marketingรับสมัครด่วน !
1. การกำหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 2. การขยายฐานลูกค้าใหม่ 3. จัดทำใบเสนอราคาและเจรจาต่อรองกับลูกค้า ทั้งในส่วนของรุ่นรถใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมทั้งหมด 4. ประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที...

บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ