เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Engineer / BenchmarkingUrgently Required !
1. ศึกษา/ค้นคว้า และ วิเคราะห์แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศ 2. อัพเดท และติดตามความความเคลื่อนไหวของตลาดรถยนต์ในประเทศ รวมถึง ความต้องการของผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และนำมา...

บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
2 . Specialist / Sales and Marketingรับสมัครด่วน !
1. การกำหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 2. การขยายฐานลูกค้าใหม่ 3. จัดทำใบเสนอราคาและเจรจาต่อรองกับลูกค้า ทั้งในส่วนของรุ่นรถใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมทั้งหมด 4. ประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที...

บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
3 . Senior Staff / Project ControlUrgently Required !
1. Follow up New Model Preparation with team. 2. Take lead to corporate "New Model Progressive Meeting". 3. Take lead for Line Ka Go-Shi & Customer Activity. **รบกวนอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร

บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
14 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ