JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 149 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์-แคชแวน
1. ตรวจนับสินค้าจาก TBL เสริมสุข ตามหลักเกณท์อายุสินค้าที่กำหนดไว้ มีการตีตรา สภาพพร้อมจำหน่าย ถูกต้องตามแนวปฏิบัติงาน บริหารสินค้าให้เพียงพอจำหน่าย เติมเต็มให้ครบ CVD 2.จ่ายสินค้าขึ้นรถเร่ และตรวจรั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างษริษัท
19 พ.ค. 62
2 . Supervisor ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
→ ติดตาม, รายงาน, สั่งงานและตรวจสอบเครื่องจัก, ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุเบียร์เพื่อให้ได้คุณภาพ, ปริมาณและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานได้กำหนดไว้ → ควบคุมการ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบน้ำเสีย - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
→ ออกแบบงานการทดสอบเพื่อพัฒนาระบบบำบัดมลพิษและกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ → ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำเสีย, อากาศ, กากอุตสาหกรรมของโรงงานเบียร์ 3 โรงงาน → ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเกณฑ์มาตร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
4 . Supervisor ประเมินระบบน้ำดี - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ผู้ปฏิบัติงานการวิเคราะห์น้ำ เช่น ตรวจวัดน้ำบาดาล / ประปา / น้ำดื่ม และระบบน้ำสำหรับต้นกำลัง - ดำเนินการเข้าตรวจประเมินกระบวนการควบคุมการผลิตน้ำและผลิตภัณฑ์ Softdrink - ติดตาม, ตรวจสอบ และรายงานผล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ By Product - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ควบคุมการทดสอบคุณภาพทางด้าน By product ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Non-Alcohol ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - สรุปปัญหาคุณภาพจากผลการทดสอบด้าน By product เพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ Fitness - TBQUrgently Required !
- ดูแลนามบาส, สนามฟุตซอล และฟิตเนส - สอนการเล่นอุปกรณ์ต่างๆ ได้เบื้องต้น - สามารถจัดการแข่งกีฬา - ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์ Fitness - สามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
7 . พนักงานขับรถ-แคชแวน (พื้นที่ปทุมธานี)
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
8 . พนักงานขับรถ-แคชแวน (พื้นที่นนทบุรี)
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
9 . พนักงานขับรถ-แคชแวน (พื้นที่กรุงเทพตะวันออก)
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
10 . พนักงานขับรถ-แคชแวน (พื้นที่กรุงเทพตะวันตก)
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
11 . พนักงานขับรถ-แคชแวน (พื้นที่กรุงเทพกลางเมือง)
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
12 . พนักงานประจำร้าน Mx cakes&bakery สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
เตรียมเปิดสาขาใหม่ Mx cakes&bakery สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เปิดรับสมัครพนักงาน - Assistant manager - Supervisor - Cashier - ผู้ช่วยครัวเบเกอรี่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 พ.ค. 62
13 . พนักงานแคชเชียร์/ผู้ช่วยครัวเบเกอรี่ สาขาสยามพารากอน
1.ดูแล บริการลูกค้าและแนะนำจำหน่ายเบเกอรี่ ร้านเบเกอรี่และขนมปังในศูนย์การค้า 2. อบขนมและทาร์ต

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-13,000 บาท + ค่าอาหาร ค่าโซน และอินเซ็นทิพ
19 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน (หน่วยขายเทิง)
ขายสินค้าและผลักดันยอดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท วางแผนการขายในอนาคตเพื่้อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและบริษัท เสนอโปรโมชั่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 12,500 บาท
19 พ.ค. 62
15 . พนักงานขับรถ-แคชแวน (ฝาง)
ยกของ-จัดเรียงสินค้า-ขับรถส่งของตามร้านค้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 9,450 บาท
19 พ.ค. 62
16 . พนักงานขับรถ-แคชแวนสำรอง (ศูนย์เชียงใหม่)
ยกของ-จัดเรียงสินค้า-ขับรถส่งของตามร้านค้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 9,450 บาท
19 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ขายสำรอง (ศูนย์เชียงราย)
ขายสินค้าและผลักดันยอดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท วางแผนการขายในอนาคตเพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าและบริษัท เสนอโปรโมชั่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สรุ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 12,500 บาท
19 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่งานขายอาวุโส-FAD
- ร่วมกับส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจและส่วนการตลาดในการกำหนดเป้าหมายการขายและปฎิบัติตามแผนงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - แนะนำ เสนอแนะ สินค้าที่ดูแลให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ฝึกอบรมให้ความรู้...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ – TBE (จ.ปทุมธานี)
→ วิเคราะห์ตัวอย่างคุณสมบัติของน้ำเสียก่อนเข้าระบบและหลังออกจากระบบการผลิตก๊าซชีวภาพและชื้อเพลิงชีวมวล รวมทั้งการวิเคราะห์ Parameter อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ได้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการวิเคราะ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ - FAD
→ จัดทำงานในระบบ SAP Module MM, SD และทำ PR, Migo, Delivery, Billing → จัดทำรายงานขายสินค้าประเดือน, รายงานควบคุมยอดขาย, รายงานสรุปการรับสินค้าของลูกค้าประจำเดือนเพื่อเป็นฐานข้อมูล → จัดทำใบเสนอขายใ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
21 . เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน (สมุทปราการ)
รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ป...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน (ปทุมธานี)
รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ป...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน (นนทบุรี)
(นนทบุรี : 1.บางบัวทอง 2.ปากเกร็ด 3.บางกรวย 4.ชินเขต) รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน (กรุงเทพกลางเมือง)
(กรุงเทพกลางเมือง : 1.สุขุมวิท40 2.พระโขนง 3.ปทุมวัน 4.ดินแดง 5.จตุจักร 6.ลาดพร้าว) รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน (กรุงเทพตะวันออก)
(กรุงเทพตะวันออก : 1.สายไหม 2.มีนบุรี 3.ลาดกระบัง 4.บางกระปิ 5.คันนายาว 6.บึงกุ่ม 7.สวนหลวง-ประเวศ ) รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท - ศึกษาการใช้งานเครื...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน (กรุงเทพตะวันตก)
(กรุงเทพตะวันตก : 1.หนองแขม 2.บางแค 3.บางขุนเทียน 4.ราษฏร์บูรณะ 5.ธนบุรี-คลองสาน 6.ภาษีเจริญ 7.บางกอกน้อย 8.ทวีวัฒนา 9.พระนคร 10.ยานาวา) รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
27 . พนักงานกะ G-Rock – จรัญธุรกิจ 52 (จ.สระบุรี)
→ ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักรระบบผลิตวัสดุมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock ให้ได้ตามแผนการผลิต → เก็บตัวอย่างและบันทึกค่า Parameter ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรระบบผลิตวัสดุมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock → ปร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
28 . วิศวกร - สายการผลิตสุรา
→ สำรวจ, ออกแบบและประมาณราคางานสถาปัตยกรรมหรืองานวิศวกรรมโยธาหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในโรงงานสุราฯ และบริษัทอื่นๆ ในเครือ → วางแผน, ควบคุมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
29 . Party Coordinator Asst.Manager - HORECA
→ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบริการจัดเลี้ยง Functions & Party ในกลุ่มลูกค้าช่องทางสำนักงาน, บ้าน และช่องทางอื่นๆ ระดับพรีเมี่ยมให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท → วางแผนประสานงาน และกำกับดูแลงานอีเว้นต์ Par...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
30 . ผู้ช่วยผู้จัดการขาย Home Office Delivery - HORECA (กรุงเทพฯ)
- กำกับดูแลการดำเนินการด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทาง HOD ตามแผนกลยุทธ์และแผนงานที่เทรดมาร์เก็ตติ้งวางไว้ รวมทั้งควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - กำหนดกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
31 . Party Planner Manager (Sales) - HORECA
→ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบริการจัดเลี้ยง Functions & Party ในกลุ่มลูกค้าช่องทางสำนักงาน, บ้าน และช่องทางอื่นๆ ระดับพรีเมี่ยมให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท → วางแผนประสานงาน และกำกับดูแลงานอีเว้นต์ Par...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจการค้าอาวุโส – TBR
→ รวบรวมประเด็นในเชิงลึกของตลาดและคู่แข่ง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ → เสนอเงื่อนไขการค้า ข้อดีข้อเสียที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และคู่ค้า เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ ติ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
33 . Key Account Executive-Modern Trade
- ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ทุกประเภท (Hypermarket, Super และ Convenience Store) - เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละป...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ
- สนับสนุนข้อมูล ในการทำแผนกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือ ไม่มีแอลกอฮอล์ จัดทำแผนกลยุทธ์การขาย แผนธุรกิจประจำปี และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างยอดขายตามเป้าประส...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส - สายธุรกิจสุรา
→ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลเปรียบเทียบด้านการขาย, ยอดขายรายวัน, รายเดือน, รายปี พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับยอดขายย้อนหลังและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทันตามกำหนดเวลา → รวบรวม วิเคราะห์ ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
36 . วิศวกรอาวุโส - สายการผลิตสุรา (จ.นครปฐม)
→ หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะงานด้านหลักวิศวกรรม งานโครงการซ่อมแซมบูรณะฯ ให้เป็นตามวิชาและกฎหมาย → ดูแลงานวิศวกรรมที่ได้รับมอบหมายและงานโครงการซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้มีคุณภาพเสร็จตามกำหนดเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี(NAB)
เจ้าหน้าที่บัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ → บันทึกรายการทางบัญชีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตามกำหนด → จัดทำงบการเงินและ Package ทางบัญชี → ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี → จัดส่งรายงานทา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
38 . Supervisor/ผู้ช่วยผู้จัดการ MX cakes&bakery สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล
• รับนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงานด้านบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมที่ดี มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีและนโยบายที่วางไว้ • การสั่งซื้อ การจัดเก็บ สต๊อกของใช้ต่างๆ ให้มีเพียงพอในก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน (15,000-22,000+++)
19 พ.ค. 62
39 . ผู้ช่วยครัวเบเกอรี่ MX cakes&bakery สาขา CW Tower รัชดา
• จัดเตรียมส่วนประกอบให้เพียงพอต่อการขายประจำวันจัดทำขนมและไอศรีมรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆ ตามรายการที่ลูกค้าค้าสั่ง • จัดส่งขนมและอุปกรณ์ตามรายการที่สั่ง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน (11,000-13,000+++)
19 พ.ค. 62
40 . หัวหน้าทีมขาย/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-ต่างจังหวัด
1.กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์อย่างชัดเจน โดยการแบ่งประเภทร้านใหญ่เยี่ยมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ร้านเล็กเยี่ยมอาทิตย์ 1 ครั้ง 2.แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซับเอเย่นต์ได้รับทราบอ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
41 . Senior Channel Marketing Officer-สายธุรกิจสุรา
- จัดทำข้อมูล เปรียบเทียบคู่แข่งสำหรับรายชนิดสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำข้อมูลการสำรวจสภาพตลาด (Target Situation) และวิจัยตลาด ( Market Research) ของรายชนิดสินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อตอบสนองกลุ่ม...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
42 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุสำนักงานอาวุโส
- จัดซื้อสินค้าและบริการให้เป็นไปตามหลักจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้คุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการ เหมาะสมกับการใช้งานและทันกับระยะเวลาที่ต้องการใช้สินค้าในราคาที่เหมาะสม - สรรหาและประเมินศักยภาพแหล่งขายสิน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
43 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร - สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
- ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตโดยให้เครื่องจักรในสายการผลิตสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและปริมาณตามที่กำหนดไว้แต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และเครื่องจัก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
44 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรระบบความเย็น - สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
- ปฏิบัติงานการควบคุมการเดินเครื่องระบบความเย็น - ตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานและสารเคมีประจำวันในระบบความเย็น - ทำรายงานเครื่องจักรในระบบความเย็นที่มีปัญหา - ดำเนินการประสานงานการตอบปัญหาที่เกิดขึ้น...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
45 . พนักงานผลิตแผ่นพื้น - CHA52 (จ.สระบุรี)
- ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตแผ่นพื้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
46 . เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง
-ควบคุมดูแลจัดเตรียมสถานที่ พื้นที่จัดงานให้พร้อมก่อนงานเริ่ม -ควบคุมดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ ทรัพย์สินของศูนย์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา -ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ ทรัพย์สิน พร้อมตรวจนับประจำปี -ควบคุมจัดเก็บอุปกร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
47 . CVM Sales Young Talent (New Graduate)
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตำแหน่งนี้ เพื่อพัฒนาผู้ที่ดำรงในตำแหน่งนี้ให้เติบโตเป็นตำแหน่งหัวหน้าทีมขายแคชแวนภายทั้งในด้านความเป็นผู้นำ ด้านการบริหารและด้านความรู้และทักษะในงานขาย รวมทั้งด้านอื่นๆที...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
19 พ.ค. 62
48 . เจ้าหน้าที่การเงินหน่วย - แคชแวน (ปราจีนบุรี)
1. ดูแลรักษาเงินสดจากการขายประจำวันให้ครบถ้วน ตรวจนับเงินขายจากพนักงานขายแยกเป็นรายพนักงานให้ถูกต้องก่อนรวบรวมจัดเก็บเข้าตู้นิรภัย พร้อมทั้งนำฝากธนาคารในวันทำการถัดไป 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
49 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – TBR (จ.นครราชสีมา)
→ จัดเตรียมพนักงานและคนงาน ให้ครบจุดงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ → จัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติในแต่ละจุดงาน → จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอหัวหน้างาน → ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
50 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอาวุโส – TBR
→ ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย → ติดตามสภาวะตลาดและระบุผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด → ระบุร้านค้าที่เป็นคู่ค้า ประจำ มาบ้าง ไม่มาอีกเลยและร้านค้าท...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
51 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ Web – IT
→ ดูแลระบบ Web Application ที่ใช้งานจริงไปแล้ว ช่วยแก้ไข Bug หรือเพิ่มเติมฟังก์ชันเล็กๆ น้อยๆ ตามคำร้องขอของผู้ใช้งาน → ศึกษา พัฒนาระบบ Web Application ใหม่ๆ • ศึกษาทำความเข้าใจประเด็นปัญหาของหน่...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
52 . เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ - IT (Application Support)
→ สนับสนุน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบต่างๆ ที่ใช้งานจริงใน Business Unit ที่ได้รับมอบหมาย → รับผิดชอบในการระบุความต้องการ/จำเป็นทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ใน Business ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
53 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI
→ ให้การสนับสนุน/แก้ไขปัญหาของระบบ Business Intelligence ที่มีการใช้งานจริงแล้ว ดูแลระบบให้ทำงานออกรายงานผู้บริหารทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเป็นปกติ รวมทั้งให้การสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อให้ผ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
54 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ (SAP Support Analyst) – IT
→ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน Module ที่ได้รับมอบหมาย 1 Module และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง → ประสานงานกับหน่วยงาน / เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา • เนื่องจาก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
55 . เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
1.รวบรวมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน นิติกรรมสัญญาต่างๆภายใต้ บจก.แคชแวนแมนเนชเมนท์ ได้แก่สัญญาเช่า (อาคาร สำนักงาน หน่วยขาย),สัญญาบริการพื้นที่, ประกันภัยหน่วยขายสิค้า ทรัพย์สิน รปภ,สัญญาเช่า(รถยนต์),ป...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
56 . เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องจักร-สายการผลิตสุรา
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษา เพื่อให้ผลิตสุราเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุเบื้องต้นเครื่องจักรบรรจุ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
57 . เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน (จันทบุรี)
ทำหน้าที่ขายสินค้าและผลักดันยอดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีกั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 พ.ค. 62
58 . พนักงานแคชเชียร์ ประจำศูนย์อาหาร Food Street คลองเตย
แคชเชียร์ศูนย์อาหาร แลกการ์ด นับเงิน ทอนเงินในศูนย์อาหาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000-12,000 บาท
19 พ.ค. 62
59 . เจ้าหน้าที่อีเว้นท์ สายธุรกิจเบียร์ ระยอง ชลบุรี อุดรฯ เชียงใหม่ ลพบุรี ชัยนาท
- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามแผนงานที่กำหนด - จัดหาสถานที่ งานกิจกรรมและการขายสินค้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
60 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter
→ คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง → ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข → ตกลงการสั่งจ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
61 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ - PAN Inter
→ จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ทางด้านขนส่ง (Logistics) เช่น การเช่ารถ/การซื้อรถยนต์ หรือ จัดซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่ → จัดซื้อและจัดหาอะไหล่รถแต่ละประเภทหรือการซ่อมบำรุงรถแต่ละประเภท โดยดำเนินการให้...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
62 . หัวหน้าทีมอีเว้นท์/เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-ธุรกิจสุรา-ต่างจังหวัด
1.วางแผนการจัดกิจกรรม Event รวมทั้งการสรรหาและคัดเลือก PG/CT Outsource เพื่อจัดเตรียมงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2.ควบคุม ติดตามการดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ ร่ม และอื...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
63 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
→ ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงงานด้านควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ → ดำเนินการการศึกษ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
64 . Engineering Officer – NAB (จ.ลำปาง)
→ ติดตาม รายงาน สั่งงานและตรวจสอบเครื่องจักร ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุน้ำดื่มเพื่อให้ได้คุณภาพ ปริมาณและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ → วิเคราะห์หาสาเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
65 . เจ้าหน้าที่งานร้านค้า ประจำศูนย์อาหารFood Street (ใกล้ MRT คลองเตย)
ประสานงานร้านค้า ตรวจร้านค้า รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า จัดหาร้านใหม่ที่เหมาะสมกับศูนย์อาหาร มีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารเบื้องต้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
66 . พนักงานขับรถแคชแวน-พื้นที่ภาคตะวันออก (ขับขี่รถยนต์ประเภท 2)
- ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ตรวจสอบเส้นทาง แผนที่ใ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
67 . Customer Service Officer
→ ให้ข้อมูลตามข้อสอบถาม รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า → สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าต่อบริการ → ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
68 . ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาระบบสนับสนุนการขาย
ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาระบบสนับสนุนการขาย สถานที่ทำงาน แคราย เมืองนนทบุรี วัน-เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.30 - 17.00 น. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก - สนับสนุนโครงการกลุ่มการขายและลูกค้าของสายบริหา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 พ.ค. 62
69 . IT System Developer (สายธุรกิจเบียร์)
Planning - ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหา พร้อมตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม และสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้งาน Execution - มีความรู้ เข้าใจ รังสรรค์ให้ระบบที่พัฒนาทั้งS...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
70 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP ธุรกิจเบียร์
- บันทึกรายการด้านรายจ่าย (RV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น - บันทึกรับ-จ่ายสินค้าสำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
71 . ผู้จัดการร้าน/ Supervisor/ แคชเชียร์/ บาร์น้ำ/ เสริฟ/ ช่วยกุ๊ก
ร้าน Café Chilli สาขา Emquatier - ผู้จัดการร้าน - Supervisor - แคชเชียร์ - บาร์น้ำ - เสริฟ - ช่วยกุ๊ก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
72 . เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเข...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
73 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอาวุโส - สายธุรกิจสุรา สำนักงานหลักสี่
1.ตรวจนับและบันทึกรายการสินค้า 2.ดูแลคลังสินค้าให้มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้าในทุกด้าน สะอาด และมีความปลอดภัยสูงสุด 3.จัดเก็บ สินค้า สื่อ โฆษณา วัสดุส่งเสริมการขาย และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
74 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
75 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำศูนย์อาหารเดอะสตรีท รัชดา
ซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา สี ภายในศูนย์อาหารร้านค้า รับเรื่องการซ่อมจากร้านค้า และงานธุรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
76 . ผู้จัดการศูนย์อาหาร
ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร บริหารจัดการและประสานงานร้านค้า ตรวจร้านค้า รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า จัดหาร้านใหม่ที่เหมาะสมกับศูนย์อาหาร บริหารและจัดการในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร บริหารอัตรากำ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
19 พ.ค. 62
77 . เจ้าหน้าที่จัดหาร้านค้า ประจำศูนย์อาหาร Gateway เอกมัยและเดอะสตรีท รัชดา
ประสานงานร้านค้า ตรวจร้านค้า รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า จัดหาร้านใหม่ที่เหมาะสมกับศูนย์อาหาร มีความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารเบื้องต้น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-22,000
19 พ.ค. 62
78 . ซุปเปอร์ เสิร์ฟ Commis ไทยอีสาน ร้าน Café Chilli ร่วมฤดี
Supervisor - เป็นหัวหน้าทีมบริการในร้านอาหาร มีหน้าที่จัดตารางการทำงาน กำกับการทำงานของบริหาร ดูแลความเรียบร้อยของส่วนงานบริการทั้งหมด เสิร์ฟ - รับรายการอาหาร - เสิร์ฟอาหาร - บริการลูกคาใหเกิด...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
79 . แคชเชียร์ ร้าน Eat pot พระราม 9 / Pot ministry เซ็นทรัลเวิร์ล
- บริการและรับรายการอาหาร - คิดเงินใช้เครื่อง POS เป็น - เข้าใจระบบแคชเชียร์เป็นอย่างดี - รักงานบริการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
80 . Bartender ร้านอาหารบ้านสุริยาศัย ถนนสุรวงศ์
-ให้บริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอลและไม่มีแอลกฮอล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 + SV Charge
19 พ.ค. 62
81 . Commis (ผัดหน้าเตา) ร้าน So asean สาขา The Street รัชดา
- ทำอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน พิ้นฐานอาหารไทย - เตรียมส่วนประกอบของอาหารตามมาตรฐาน - บริหารและจัดเก็บส่วนประกอบของอาหาร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
82 . Chef de Partie ร้าน So asean สาขา CW Tower รัชดา
- สามารถทำอาหารได้ครบตามมาตรฐานมีคุณภาพ และรสชาตดี - สามารถประกอบอาหารได้ตามสูตรที่กำหนดไว้ - สามารถคิดเมนูใหม่ๆเพื่อนำเสนอบริษัทได้ - สามารถประมาณการสั่งซื้อสินค้า เข้ามาขายได้อย่างเพียงพอต่อการขา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
19 พ.ค. 62
83 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการตลาด-CT Ex.(ธุรกิจเบียร์) ระยอง นครปฐม สมุทรสาคร เลย
1. ควบคุมการทำงานของพนักงาน PG ให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดหาและอบรมพนักงาน PG ลงปฎิบัติงานในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ 3. ควบคุมการปฎิบัติงาน ของพนักงาน PG

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
84 . System Development Specialist
พัฒนาฐานข้อมูล ระบบ และรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมงานขาย ทีมงานการตลาด ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการทำงานในทุกๆ ด้าน ทุกๆ มุม อันจะเป็นผลให้รู้สถานะผลงานปัจจุบัน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
85 . เจ้าหน้าที่บัญชี (NAB)Urgently Required !
- ตรวจสอบเอกสาร จากการรับวางบิลให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่ได้รับวางบิล เข้าระบบ SAP - จัดทำรายงานด้านเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด - จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไปเพื่อเสนออนุมัติ - ดูแล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
86 . Supervisor ติดตั้งเครื่องจักรและท่อทาง – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีวิศวกรรมที่จะนำมาใช้งาน - รวบรวมและจัดทำข้อมูลตัวเลขการลงทุนและผลตอบแทนจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและค...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
87 . หัวหน้าหน่วยธุรการ – CHA52 (สระบุรี)
→ ควบคุม สั่งงาน บริการและอำนวยความสะดวกภายในโรงงาน เช่น งานจัดซื้อ/พัสดุอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภค → ควบคุมดูแลสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงานภายในโรงงานฯ → ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของโรงงาน ร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
88 . พนักงานขับรถ ประจำสำนักงานบุคคโล
1.ตรวจสภาพและความสะอาดของรถก่อนการปฏิบัติส่งสินค้าประจำวัน 2.เบิกสินค้าจากคลังสินค้า 3.ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถให้ถูกต้องตามใบเบิก 4.ขับรถจัดส่งสินค้าตามแผนการจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
89 . เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส - FAD
→ ควบคุมจัดทำงานวิจัยผ่านการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ → ตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล Waste และ By Product ในระบบสารสนเทศ นำข้อมูลมาพั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
90 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Support)
- เพื่อประสานกับทีมงานอื่น เช่น บัญชี หรือ Marketing / Channel MKT เพื่อให้งานมี ความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามระเบียบบริษัท Execution - ตรวจสอบใบขอซื้อ (Pur...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
91 . เจ้าหน้าที่ธุรการ - TBR
→ จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการและบริการสำนักงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนด → จะทำและประสานงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก → ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรม, สัมมนา, ประชุมให...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
92 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส งานสวัสดิการและผลประโยชน์
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ดูแลตรวจสอบติดตามงานด้านสวัสดิการในการใช้สิทธิ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศและต่างประเทศ ประกันกลุ่ม ประกันสังคม งานพิธีศพ ฯ ให้ถูกต้องรวดเร็วครบถ้วนและเป็...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
93 . Bartender ร้าน Hyde&Seek สาขาอาคาร Athenee Residense (ซอยร่วมฤดี)
- เรียนรู้และจดจำสูตรของเครื่องดื่มและเตรียมเครื่องดื่มได้ตามมาตรฐาน - เตรียมและผสมเครื่องดื่มตามรายการที่ลูกค้าสั่ง - ล้างทำความสะอาดแก้วและบริเวณบาร์ให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ - รายงานการสั่งซื้อ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A + svc
19 พ.ค. 62
94 . Waiter/Waitress ร้าน Hyde&Seek สาขา Athenee Residense (ซอยร่วมฤดี)
- ให้บริการลูกค้าภายในร้านอาหารให้เกิดความประทับใจสูงสุด - แนะนำและรับรายการอาหาร - เสิร์ฟอาหาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A + svc
19 พ.ค. 62
95 . Restaurant Manager/ Asst. Restaurant Manager ร้าน Hyde&Seek สาขาร่วมฤดีเพลินจิต
- บริหารจัดการร้าน - ดูแลและบริหาร Profit&Loss ของร้านอาหารได้ - สอนงานพนักงาน เช่น การบริการ เมนูอาหาร และระบบแคชเชียร์ - ควบคุมการบริการ และดูแลลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A + svc
19 พ.ค. 62
96 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานขายแคชแวนอาวุโส - กรุงเทพฯ
→ ศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของธุรกิจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการทางธุรกิจได้ (Business Process) → ศึกษารายละเอียดโครงการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน, ข้อมูลทางเลือกในการลงทุน แ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
97 . เจ้าหน้าที่วางแผนเติมเต็มคลังสินค้า TBL
- ควบคุมและวางแผนประมาณการรับสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขายตามปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ - ติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่วางแผนส่วนภูมิภาค เพื่อให้แนวทางการวางแผนเป็นไปในท...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
98 . เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน (ประจำสำนักงานใหญ่) TBL
- จัดทำและจัดเก็บข้อมูลและรายการมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้างอาคารสถานที่ งานปรับปรุง - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น สำนักวิศวกรรม จัดซื้อกลาง - จัดทำรูปแบบงานปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
99 . เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน (ประจำสำนักงานใหญ่) TBL
- รวบรวมจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินพร้อมใช้ให้มีผู้ครอบครองอย่างถูกต้อง - รวบรวมข้อมูลการขอใช้ทรัพย์สิน การโอนย้าย ยืม คืน - ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี - ดำเนินการออกคำอธิบายรายการทรัพย์สินใหม่ -...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
100 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์อาวุโส TBL
- การจัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน - การสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท - การสอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน - การรับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน - การส่งเสริมและจัด...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
101 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์ TBL
- Extract and drive actionable insights based on analyses of available datasets - Apply data mining and statistical techniques to (BIG data) datasets to solve business problems - Conduct end-to-end ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
102 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
103 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า (คลังสินค้าขอนแก่น,บุคคโล) TBL
- ทำการสำรวจข้อมูล ลักษณะปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทำงาน - ใช้กระบวนการความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น - นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมค้นหาวิธีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง - มีการสร้...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
104 . เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์โลจิสติกส์ (วังน้อย อยุธยา) TBL
- รับผิดชอบโครงการและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ - ติดตามการเปลี่ยนแปลงขั้นการทำงานต่างๆในองค์กร เพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนากระบวนการทำงาน - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในงานขนส่งและคลังสิ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
105 . เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (Sale Support)
- ดำเนินการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลข หลักฐานของหน่วยขาย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - ดำเนินการตรวจสอบปริมาณสินค้าและทรัพย์สิน วัสดุส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
106 . พนักงาน/เจ้าหน้าที่บัญชี (ศูนย์บัญชี) (Sale Support)
- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจนับตามแนวนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานภาษี งบสินค้าและงบการเงิน รวมทั้งเอกสานยืนยันยอดลูกหนี้ - บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และนโยบายบริษัท -...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
107 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ - วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
108 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพีซี - Admin PC (Modern Trade)
- ดูแลและประสานงานด้านการจัดทำรายงาน การรวบรวมข้อมูลของพนักงาน พีซีและพนักงานจัดเรียงสินค้า ในห้าง แต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และถูกต้อง - ประสานงานด้านข้อมูลต่างๆ ให้กับ ทีมPC –Merให้บรรลุ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
109 . Assistant Trade Marketing Manager - ThaiDrink
- Plan and set strategies of promotional activities for stores in each different channels with Trade Marketing Manager including monitor and control according to the plan. - Analysis of the old...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
19 พ.ค. 62
110 . Trade Execution Event Activity - ThaiDrink
- วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อ และตราสินค้าให้มีความเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภาพลักษณ์และจำนวนในปริมาณที่เหมาะสม - ประเมินผลและเก็บข้อมูลการใช้สื่อ ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งสื่อได้อ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
111 . Trade Marketing Manager - ThaiDrink
- กำหนดกลยุทธ์ การจัดรายการส่งเสริมการขาย สื่อ พื้นที่การจัดเรียงพิเศษและสินค้าใหม่จากแผนงานตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตำแหน่งทางธุรกิจของห้างฯ ในแต่ละช่องทาง - กำก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
19 พ.ค. 62
112 . Legal Officer/ Senior - ThaiDrink
- Drafting/reviewing contracts or any other legal instruments as may be assigned from time to time with efficiency and in timely manner. - Providing support in Intellectual Property project for b...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
113 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR
→ จัดทำและ Update นโยบายความปลอดภัยฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
114 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล/อาวุโส (Cashvan)
-รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย -ตรวจสอบรายงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อมูลการตลาด ข้อมูลการกระจายสินค้า -จัดทำฐานข้อมูลในระบบต่าง ๆ สรุปข้อมูลเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ -จัดทำและบริหารงบประมาณ งบการเงิน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
115 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า / พนักงานจัดส่งสินค้า
1. ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ และจัดเรียงสินค้าในรถ 2. จัดส่งสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 3. ตรวจสอบการจัดเก็บเงินสดและคูปองแลกน้ำดื่มให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
116 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายอาวุโส
1. จัดทำสัญญายืมภาชนะบรรจุ/ ตู้แช่/ตู้กดน้ำดื่ม ฯลฯ 2. จัดทำ Customer card ให้ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าตามที่ร้องขอ 3. จัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย, บันทึกภายใน, สัญญาแบบฟอร์มต่างๆ ,ใบเสนอราคา, เอกส...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
117 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า ประปา สี แก๊ส ทั่วไป) ประจำร้านบ้านสุริยาศัย สุรวงศ์
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา สี แก๊ส และอื่นๆ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
118 . หัวหน้าทีมขาย/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ต่างจังหวัด
- วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขาย โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด - กำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ให้ได้ตามที่...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
119 . Hostess ร้านอาหารบ้านสุริยาศัย thai fine dining ถนนสุรวงศ์
- ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน - นำลูกค้าไปนั่งยังโต๊ะที่เหมาะสม - ตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสม - แจ้งนโยบายการจองโต๊ะอาหารให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง - ควบคุม ดูแล และจัดสรรการจองโต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 16,000-22,000++
19 พ.ค. 62
120 . Waiter พนักงานบริการ ร้านอาหาร บ้านสุริยาศัย Thai fine dining ถ.สุรวงศ์
- ให้บริการลูกค้าภายในร้านอาหาร - มีพื้นฐานการทำงานร้านอาหาร Fine dinning - มีการันตี service charge ขั้นต่ำ , อาหาร 2 มื้อ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-15,000++
19 พ.ค. 62
121 . พนักงานขายเครื่องดื่ม บาร์น้ำประจำศูนย์อาหาร สาขา ThaiBev Quarter (MRTคลองเตย)
- ขายเครื่องดื่มและบริการลูกค้า ในสวนอาหาร - ตรวจนับและเช็คสินค้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-13,000
19 พ.ค. 62
122 . พนักงานเสิร์ฟ ร้านเสื้อใต้เอ็มควอเทียร์ชั้น 6 / คาเฟ่ ชิลลี่สยามดิส
- รับออเดอร์จากลูกค้า - เช็ดโต๊ะ จัดโต๊ะ ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิดให้บริการซึ่งรวมถึง ความสะอาดของร้านก่อนร้านอาหารเปิด ให้บริกา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
123 . Supervisor ประจำร้านSO asean สาขา Empire Tower สาทร
เป็นหัวหน้าทีมบริการในร้านอาหาร มีหน้าที่จัดตารางการทำงาน กำกับการทำงานของบริหาร ดูแลความเรียบร้อยของส่วนงานบริการทั้งหมด สมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ที่ร้าน SO Asean Café สาขา Empire tower สาทร หรือสำนั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท ยังไม่รวมค่าอาหาร เซอร์วิสชาร์ตและ OT
19 พ.ค. 62
124 . เจ้าหน้าที่บัญชี G/L - TBR
- บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ใน SAP ระบบ FI - บันทึกการเบิกชดเชยเงินสดย่อยของสาขาต่าง ๆ ในระบบ FI - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น ในระบบ FI - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
125 . เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจจ่าย - TBR
- รวมรวมข้อมูลและเอกสารเพื่อทำการขออนุมัติจ่ายเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย - สรุปรายงานการบันทึกรายการทางบัญชีสินค้าของแต่ละสาขาให้ถูกต้องครบถ้วน - สรุปรายงานสินค้าคงเหลือและทำการก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
126 . Programmer (Cashvan)
- Collaborating with business analysts and developers to produce software design - Code and test programming for in-house software programs - Debug code for existing programs based on immediate need...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
127 . Sous Chef/Chef de partie(ครัวไทย เน้นไทยต้นตำรับ) ร้าน บ้านสุริยาศัย ถนนสุรวงศ์
- ทำอาหารได้มาตรฐานที่กำหนด - มีพื้นฐานอาหารไทย เน้นอาหารไทยต้นตำรับ - จัดการและจัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - มีพื้นฐานการตกแต่งจาน - คิดCost เบื้องต้นได้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-32,000++
19 พ.ค. 62
128 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านบ้านสุริยาศัย thai fine dining ถนนสุรวงศ์
- บริหารร้านอาหาร และดูแลพนักงานได้ - มีความรู้พื้นฐาน P&L - รายงานยอดขายประจำวันได้ - สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท ยังไม่รวมค่าอาหาร และ Service charge
19 พ.ค. 62
129 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้-เจ้าหนี้)
- จัดทำและตรวจสอบงบสินค้างบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินบนระบบ SAP - จัดทำใบสำคัญรับ – จ่าย - ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี( IFRS ) เพื่อจัดทำรายการเปรียบเทียบงบการเงินรวม - จัดทำงบประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
130 . Trade Marketing Officer/Senior (Cashvan)
- ร่วมกำหนดการทำโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ตามรายชนิดสินค้า(SKUs) - ร่วมกำหนดนโยบายการจัดทำสื่อ และกำหนดการใช้สื่อ และตราสินค้าให้มีความเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภาพลักษณ์และจำนวนในปริ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
131 . ช่างไม้-อีเว้นท์ (นนทบุรี เชียงใหม่ )
- จัดทำงานไม้ ป้ายต่าง ๆ ติดตั้ง อุปกรณ์งานไม้ ตกแต่งสถานที่ - ตรวจเช็คอุปกรณ์งานไม้ ให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตามแผนงานที่กำหนด - ติดตั้งป้ายอุปกรณ์งานไม้ ก่อนเริ่มงาน ระหว่างงาน หลังเสร็จงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
132 . ช่างเชื่อม-อีเว้นท์ (ธุรกิจเบียร์) ชลบุรี
- จัดทำงานเชื่อม/เหล็ก ที่เกี่ยวข้องของป้ายต่าง ๆ ติดตั้ง อุปกรณ์งานเหล็ก ตกแต่งสถานที่ - ตรวจเช็คอุปกรณ์งานเหล็ก ให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตามแผนงานที่กำหนด - ติดตั้งป้ายอุปกรณ์งานเหล็ก ก่อนเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
133 . ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์ (สายธุรกิจเบียร์) ชลบุรี เพชรบูรณ์
- จัดทำป้ายไฟฟ้า ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า แสง สี เครื่องเสียง ตกแต่งสถานที่ - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง แสง สีให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตามแผนงานที่กำหนด - ติดตั้งป้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แสง สี เคร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 พ.ค. 62
134 . ช่างเบียร์สด (ธุรกิจเบียร์) ระยอง นครราชสีมา เชียงใหม่ ลพบุรี ชัยนาท
- ดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้ง รื้อถอน เก็บรักษา เครื่องและอุปกรณ์ เบียร์สด - เยี่ยมร้านตามแผนงานที่กำหนดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า และจัดทำ Visit Card ที่ร้านค้า - ตรวจเช็คเครื่องและอุปกรณ์เ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
135 . เจ้าหน้าที่ขายออนเทรด FSR (สายธุรกิจเบียร์) จอมทอง นครนายก เลย ชัยภูมิ นครพนม
- เข้าเยี่ยมร้านค้า On Trade เพื่อขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งร้านค้าเปิดใหม่ และผลักดันให้มีสินค้าของบริษัทจำหน่ายในร้านค้า โดยปฏิบัติตามแนวทางปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) - สร้างความสัมพันธ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
136 . Sale - ออนเทรด(ธุรกิจเบียร์) ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ราชบุรี นครปฐม
- เข้าเยี่ยมร้านค้า On Trade เพื่อขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งร้านค้าเปิดใหม่ และผลักดันให้มีสินค้าของบริษัทจำหน่ายในร้านค้า โดยปฏิบัติตามแนวทางปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) - สร้างความสัมพันธ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
137 . Export Sales Representative (สื่อสารภาษาพม่า)
- รับคำสั่งซื้อ ประสาน และดำเนินการตามกระบวนการขาย ดูแลการจัดส่งสินค้ำ ติดตาม รวบรวม การจ่ายเงินของลูกค้า - สื่อสาร และประสานงานกับลูกค้า (พม่า) - ประสานงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมกรขายและการตลา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
138 . พนักงานขาย- FSR&HOD (Food Service Restaurants & Home Office Delivery)
- รับผิดชอบบริหารขายสินค้าในช่องทางFSR & HOD และการกระจายสินค้า - ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละตราสินค้า - ควบคุมงบประมาณส่งเสริมการขาย เพื่อกระจายสินค้าและผลักดันยอดขายในช่องทาง FSR &...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 พ.ค. 62
139 . Cook Helper/ผู้ช่วยกุ๊ก ร้าน So asean สาขาThe Street รัชดา / เกตเวย์ เอกมัย
- สามารถเตรียมส่วนประกอบในการทำอาหารได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ล้างอุปกรณ์ภาชนะ - ช่วยในการทำอาหารเบื้องต้น *มีค่าอาหาร และเซอร์วิสชาร์ต สาขาที่เปิดรับ The Street รัชดา เกตเวย์ เอกมัย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-15,000++
19 พ.ค. 62
140 . พนักงานจัดเรียงสินค้า [Merchandiser] สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทุกวันจันทร์ - อังคาร์
เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ทุกวัน เวลา 9.00 - 11.00 ณ อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 30 (ถนนวิภาวดีรังสิต) กรุงเทพฯ เปิดรับหลายอัตรา •จัดเรียงสินค้าตามตำแหน่งสินค้า ตรวจดูความเรียบร้อย วางป้ายราคาจำหน่...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป
19 พ.ค. 62
141 . พนักงานเสิร์ฟ ร้านอาหารจีนหม่านฟู่หยวน (สาขาเอ็มควอเทียร์ชั้น 8 )
1. ดูแลความเรียบร้อยของร้านอาหาร ในแต่ละวัน 2. สามารถดูแลภาพงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000- 13,000 บาทขึ้นไป
19 พ.ค. 62
142 . เจ้าหน้าที่ขายเอเย่นต์ (ภาคกลาง,ภาคอีสาน,ภาคเหนือ,ภาคใต้) Thai Drinks
- นำเสนอขายสินค้าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าในพื้นที่เขตรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละเดือน รวมทั้งมีการวางแผนการทำงาน กระจายสินค้าให้ครอบคลุมทุกร้านค้าที่รับผิดชอบ การรับนโย...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยูู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
19 พ.ค. 62
143 . Barista ร้าน SO asean Cafe สาขา คลองเตย/ รัชดา / ช่องนนทรี
- ให้บริการและชงกาแฟ - ใช้เครื่องกาแฟได้ - เข้าใจเรื่องเมล็ดกาแฟและการสั่งกาแฟ สาขาที่เปิดรับ ThaiBev Quarter คลองเตย The Street รัชดา Empire Tower BTS ช่องนนทรีย์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท
19 พ.ค. 62
144 . พนักงานบริการ เสิร์ฟ ประจำร้าน So asean สาขาคลองเตย /รัชดา / เอกมัย
- รับรายการอาหาร - เสิร์ฟอาหาร - บริการลูกคาใหเกิดความประทับใจสูงสุด รับประเภทประจำ *มีค่าอาหาร และเซอร์วิสชาร์ต สาขาที่เปิดรับ The Street รัชดา Gateway เอกมัย FYI Center คลองเตย CW รัชดา ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
145 . ผู้ช่วยผู้จัดการขาย Hotel&Premium - HORECA (กรุงเทพฯ)
- วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - วางแผนงานขายและส่งเสริมการขายของสินค้าทุกชนิดรวม ช่องทางการจำหน่าย HOREC...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 พ.ค. 62
146 . ผู้จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด Sales กลุ่มลูกค้า OMT
- รับผิดชอบเป้าหมายและมีส่วนร่วมในการวางแผนการขาย - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มสินค้าที่อยู่ในความดูแล ทั้งสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในช่องทางจำหน่ายในร้านค้ากลุ่ม OMT (Sup...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
147 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานโครงการ
1.สนับสนุนโครงการของกลุ่มการขายตามที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบติดตามการใช้งาน PDA และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.ประสานงานกับ Key user, IT , พนักงานสนับสนุนโครงก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
148 . ผู้ช่วยหัวหน้าทีมพีซี (Assist Supervisor) ภาคตะวันออก ด่วน
- ประสานงานห้างแต่ละสาขาในการส่งตัวพนักงานพีซีและพนักงานจัดเรียงสินค้าเข้าปฏิบัติงานประจำสาขาในแต่ละพื้นที่ - ประสานงานกับห้างแต่ละพื้นที่ เพื่อนำแผนการทำงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในแต่ละสาขาให้สอดคล้อง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา (สมัครพร้อมสัมภาษณ์)
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
149 . เจ้าหน้าที่สถิติและข้อมูล (Sale Support)
- จัดทำรายงานขาย แบบเปรียบเทียบ และแบบรวมภาค - จัดทำรายงานขาย Ag รายตัว/SKU/เปรียบเทียบเป้าหมาย - จัดทำรายงานขาย CV, ON TRADE รายตัว/SKU,รายงานค้างขน Ag - จัดทำรายงานยอดขายจริง Ag ทุก SKU ขายจริงเท...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-25,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
19 พ.ค. 62
 พบ 149 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ