JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. ดูแลด้านการเงินทั้งระบบ PN/PC/LG/OD/CASH FLOW 2. จัดทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันกำหนด 3. วิเคราะห์ตัวเลขจากระบบบัญชี Express เพื่อจัดทำข้อมูลเสนอต่อฝ่ายบริหาร 4. ดูแลด้านร...

Pasho (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ก.พ. 62
2 . Staff ไฟฟ้างาน Robot
1. ออกแบบ ติดตั้งระบบการทำงานของวงจรไฟฟ้า 2. สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง 3. นำเสนองาน Robot นอกสถานที่

Pasho (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ก.พ. 62
3 . Technician (ควบคุมเครื่อง CNC) ด่วน!
1.ควบคุมเครื่องจักร CNC Milling Horizontal 2.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3.ดูแลความสะอาด ( 5ส) ในพื้นที่ของตนเอง

Pasho (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
11 ก.พ. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ