JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ B.O.I
- รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ BOI สำหรับการนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบ/เครื่องจักรเป็นต้น - จัดทำเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงาน BOI - การขออนุมัติสูตรการผลิต การตัดบัญชีตามระเบียบปฎิบัตรขอ...

บริษัท ที.ไอ.ที. อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการ QC/QA
- จัดทำและวางแผนงานด้านตรวจสอบคุณภาพ - ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของพนักงานQC/QA - ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพให้ผู้จัดการทราบ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติงานต...

บริษัท ที.ไอ.ที. อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ