JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแคชเชียร์/พนักงานบัญชีการเงิน
- นั่งประจำเคาเตอร์แคชเชียร์รับลูกค้า - รับผิดชอบงานบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- ดูแลบริหารงานในแผนก และพนักงานในสังกัด - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่น

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
3 อัตรา
23 มี.ค. 62

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
23 มี.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ