JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ม.ค. 62

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที๋สรรหาและฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
ดูแลงานสรรหาว่าจ้างให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท จัดส่งพนักงานฝึกอบรมตามแผนงาน Honda สำนักงานใหญ่ แรงงานสัมพันธ์ งานธุรการและสาธารณูปโภค

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
4 . ที่ปรึกษาการขายรถยนต์รับสมัครด่วน !
ขายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ฮอนด้า

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
23 ม.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
-กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนางานบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท -วางแผนอัตรากำลัง การสรรหาว่าจ้าง สนับสนุนกำลังคนให้ฝ่ายต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนด และทันเว...

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ