JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/หัวหน้าแผนกบัญชี/พนักงานบัญชี
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน -บริหารงานและดูแลพนักงานในฝ่ายบัญชีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่าย -ตรวจสอบและจัดทำรายงานบัญชี รายรับ-รายจ่าย งบดุล -ตรวจสอบและยื่นแบบภาษีซื้อขาย ภพ. 3, ภงด. 3, 53, ภธ. 40 -บริหา...

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล /เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม / ธุรการบุคคลรับสมัครด่วน !
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล -บริหารจัดการงานสรรหา ว่าจ้างให้เป็นไปตามแผนกำลังคน -บริหารจัดการงานด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท -จัดทำข้อมูลเงินเดือนและการประเมินผลงานประจำปี -กำกับดูแลด้านวินัยขอ...

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขายรถยนต์ใหม่รับสมัครด่วน !
ขายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ฮอนด้า

บริษัท นครราชสีมา ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ