JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม HRD ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
1.สรรหาคัดเลือกบุคลากร/ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2.จัดทำแผนฝึกอบรมและเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมินผลการทำงาน 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง ประจำสำนักงานนางลิ้นจี่
- ตรวจเช็คStock และจัดทำรายงานสรุป - ตรวจเช็คและจัดทำTAG - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มิ.ย. 62
3 . Sales ประจำสำนักงานบางนา หรือโรงงานจ.ชลบุรี
1.ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายขาย และเป็นตัวแทนของลูกค้าในเรื่องคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบ 2.ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า และจูงใจลูกค้าให้สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงติดตามงานที่ลูกค้าสั่งซื้อให้ได้...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าคอมมิชชั่น , ค่าเสื่อมรถ , ค่าทางด่วน , ค่าน้ำมัน(บัตรฟลีทการ์ด) ฯลฯ
21 มิ.ย. 62
4 . QC/QA Supervisor ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
1.พิจารณาทบทวนเอกสารในระบบ ISO/TS 16949 ตามที่กำหนดไว้ 2.มีหน้าที่ในการเรียกประชุม 4M1F เมื่อพบของเสียเกินเป้าหมาย และมีหน้าที่สั่งหยุดการผลิตเมื่อเกิดของเสียเกินนโยบายที่บริษัทกำหนด 3.มีหน้าที่ตรวจ...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มิ.ย. 62
5 . Production Control Supervisor ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
1.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและแผนที่แผนกPlanningวางแผนไว้ 2.ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพไม่ให้เกิดของเสีย 3.ควบคุมระบบ 5ส ให้บรรลุตามเป้าหมาย 4.ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย 5.ควบคุ...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานบางนา
- จัดทำเอกสาร รวบรวมเอกสาร - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก - จัดทำรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง วันและเวลาทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00น. (วันเสาร์ เวลา 08.00 - 14.00น.)

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
- รับมอบหมายงานจากหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา - ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาสูตรยาง - วางแผนการทดสอบ เสนอแผนการทดสอบ และเสนอผลการทดสอบสูตรยางต่อหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา - จัดทำและแก้ไขสูตรมาตรฐาน สูตรมาตร...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการแผนกขายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำโรงงานจ.ชลบุรี
1. เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า สร้างลูกค้ารายใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร 2. ติดต่อเจรจา และประสานงานกับลูกค้าให้มียอดสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ข้อมูล...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอมมิชชั่น, ค่าเสื่อมรถ, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ
21 มิ.ย. 62
9 . Snr. Production Supervisor/ Manager (งานฉีดพลาสติก) ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
All of production process , control NG 0% , Manpower , etc. concern production and follow company policy.

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสำนักงานบางนา
จนท.จัดซื้อ 1 : อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน, จัดซื้อสินค้าทั่วไป จนท.จัดซื้อ 2 : อุปกรณ์ช่าง/งานซ่อมบำรุง, จัดซื้อสินค้าทั่วไป จนท.จัดซื้อ 3 : งานสั่งทำ, งานเหล็ก, งานแม่พิมพ์

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ